JRK | Kolta: Cieľom je, aby mal každý občan možnosť zbaviť sa odpadu ekologickým spôsobom... - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Kolta: Cieľom je, aby mal každý občan možnosť zbaviť sa odpadu ekologickým spôsobom…

Príklady z praxe | 01.02.2018

Obec Kolta v októbri minulého roka zrealizovala na svojom území analýzu odpadu. Na základe analýzy, ktorá preukázala, že až 47 % komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný, obstarala kompostéry pre občanov. Okrem toho obec zrealizovala prednášky, aby bolo domáce kompostovanie efektívne a každý nový majiteľ kompostéra vedel, ako s biologicky rozložiteľným odpadom naložiť.

Prečítajte si celý článok o analýze odpadu v Kolte

Veľmi nás teší aktivita starostky, ktorá sa tejto téme venovala aj v Ročenke obce Kolta. Prínosy zavedenia kompostovania v obci vidí hlavne v tom, že občania začnú popri separovaní plastov, papiera, kovov a ostatných zložiek triediť aj zelený odpad zo záhrad. ,,Bioodpad z domácností sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho odpadu, ktoré začali naberať nekontrolované rozmery. Bioodpad je sám o sebe vo väčšine prípadov neškodná látka. Avšak jeho zmiešavaním s ostatnými druhmi odpadu prispieva k zvýšeniu škodlivých a nekontrolovateľných reakcií na skládkach a v spaľovniach.“ Cieľom obce je, aby mal každý občan možnosť zbaviť sa odpadu ekologickým spôsobom, naučiť ľudí separovať a zlepšiť zodpovednosť občanov za odpad, ktorý produkujú.

Do konca roka 2017 obec rozdala kompostéry pre všetky domácnosti.  Keď sa do triedenia bioodpadov zapoja všetci, obec môže ročne vyprodukovať o 30 906,56 kg CO2 menej, ako bez systému domáceho kompostovania.  Veríme, že sa tento cieľ obci podarí naplniť 🙂

Motivácia v Kolte je naozaj veľká. Svedčí o tom aj prezentácia obce v decembrovom čísle regionálneho týždenníka MY (celý článok nájdete tu). Obec aj takýmto spôsobom prezentuje svoj pozitívny prístup k zlepšeniu životného prostredia.  Uvádza, že okrem obstarania kompostérov je dôležité zamerať sa aj na osvetu a vzdelávanie občanov, aby bol výsledný efekt čo najlepší.

Kolte držíme na jej ceste pre menej odpadu palce. Veríme, že ich príklad motivuje aj ďalšie obce k  zodpovednému prístupu. 🙂

Zlepšite stav odpadového hospodárstva vo vašej obci:

Komplexné riešenia pre obce                                                                                                                      Kontaktujte nás 

 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.