JRK | Hviezdoslavov: plná sála na prednáške o kompostovaní - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Hviezdoslavov: plná sála na prednáške o kompostovaní

Príklady z praxe | 29.09.2017

Príklad dobrej praxe: Hviezdoslavov je obec nachádzajúca sa v okrese Dunajská Streda. Počet obyvateľov sa v obci pohybuje okolo čísla 1350. Obec aktuálne triedi zložky odpadu ako papier, plasty, sklo a kovy.

V tomto roku sa pustila aj do zahájenia systému domáceho kompostovania.  V uplynulých týždňoch sme im teda do obce zaslali viac ako  570 nových kompostérov určených pre domácnosti26 kompostérov, ktoré obec umiestni na verejné priestranstvá. Ruka v ruke s dodávkou kompostérov išla aj osvetová kampaň.

Plná sála na prednáške o kompostovaná v Hviezdoslavove

V obci sa uskutočnili 2 prednášky pre obyvateľov, počas ktorých sa zaplnila obecná prednášková sála. Obyvatelia obce si odniesli cenné rady, ako nakladať správne s ich bioodpadom tak aby im kompostéry slúžili čo najlepšie. Teraz už vedia, že zužitkovaním zeleného odpadu, ktoré predtým vyhadzovali do zmesového odpadu vzniká kvalitné hnojivo. Sami si vyrobia domáci kompost pre krásne kvety, sýtozelenú trávu, kvalitnú úrodu, zdravé bylinky či bohatý živý plot.

Želáme obyvateľom obce úspešné znižovanie množstva odpadu a príjemné kompostovanie ?

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.