JRK | ELWIS: Prvá evidencia odpadov v obci Rakovice - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

ELWIS: Prvá evidencia odpadov v obci Rakovice

Príklady z praxe | 16.10.2017

Dnešné ráno sme si privstali. Dôvodom bola vôbec prvá evidencia odpadov v obci Rakovice za pomoci nového evidenčného systému odpadov ELWIS. Počas bežného zberu komunálnych odpadov (teda zberu obsahu kukanádob) sme testovali systém, ktorý má pomôcť obci optimalizovať odpadové hospodárstvo a to na základe evidencie odpadov na úrovni domácností.

Systém eviduje odpady v domácnostiach na základe GPS monitorovania. Každá nádoba má svoje označenie. Pracovník má v ruke tablet, s ktorým narába pri samotnej evidencii. Všetky údaje sa automaticky zobrazujú v elektronickej podobe v aplikácii a na obecných počítačoch. Prvú evidenciu si vyskúšal aj pán starosta obce.

Evidencia prebieha počas bežného zberu komunálneho odpadu. Spustenie ELWISa v obci vždy začína samotnou evidenciou, ktorá trvá v danej obci určité periodikum. Až na základe údajov sa obec môže rozhodnúť, aké kroky nastaví k optimalizácii odpadového hospodárstva – lebo už bude mať údaje o tom, ako sa správajú jednotlivé domácnosti.

ČO JE TO ELWIS?

Fungujúce odpadové hospodárstvo potrebuje 3 kľúčové elemety: funkčný systém, motiváciu a vzdelávanie. Keď sú už v obci biologicky rozložiteľné odpady vyriešené, je priestor na zvyšovanie miery triedenia ostatných zložiek odpadu. Ako ale motivovať občanov, aby viac triedili? Efektívnym nástrojom ako to dosiahnuť je zavedenie Elektronickej evidencie odpadov ELWIS (systém PAYT: Plať za to, čo vyhodíš). Bonusový systém na jednej strane motivuje občanov k poctivému triedeniu a samospráva na druhej strane získava kvalitnú evidenciu o stave svojich odpadov.

ELWIS: ELEKTRONICKÝ EVIDENČNÝ SYSTÉM ODPADOV NA ÚROVNI DOMÁCNOSTÍ, ktorého cieľom je motivovať pôvodcov odpadov, aby ZMENILI zaužívané praktiky nakladania s KO v prospech predchádzania jeho vzniku. A teda ZNÍŽIŤ MIERU SKLÁDKOVANÉHO ODPADU a ZVÝŠIŤ MIERU TRIEDENIA.

Systém má:

  • evidenčný modul (PRESNÉ ČÍSLA: reálny objem vyprodukovaného odpadu v obci ZKO + vytriedené zložky – papier, plasty….)
  • motivačný modul (KTO A KOĽKO: Aká je: miera triedenia v domácnostiach, zapojenosť domácností do zberu vybraných zložiek odpadu)
  • štatistický modul (NÁSTROJ NA PODPORU triedeného zberu: viac vytriedených surovín, menej ZKO. Samospráva môže MONITOROVAŤ aktivitu obyvateľov na predchádzaní vzniku KO (napr. domáce kompostovanie, zapájanie sa do charitatívnych zberov/búrz) čistotu vytriedených zložiek odpadov.

Pomôže ELWIS zlepšiť odpadové hospodárstvo aj u vás?

Kontaktujte nás

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.