JRK | ELWIS prináša prehľad v odpadovom hospodárstve - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

ELWIS prináša prehľad v odpadovom hospodárstve

Všetky | 15.03.2019

Téma efektívneho vynakladania peňazí na odpadové hospodárstvo v samospráve sa v tomto období stáva veľmi skloňovanou.

Vzhľadom na rastúce poplatky za skládkovanie a ostatné služby za zber a odvoz odpadu budú musieť mestá a obce rozhodovať o ráznej zmene a zlepšení fungovania odpadového hospodárstva.

Samosprávy si postupne začínajú uvedomovať veľký priestor na zvýšenie miery triedenia. Zachovanie súčasného nepriaznivého stavu by malo výrazný negatívny dopad na ich rozpočty a občanov. Vedia, že na skládkach končí aj odpad, ktorý by sa mal vytriediť. Chýba im však nástroj, ktorý by tento stav podložil reálnymi dátami a na ich základe by mohli nastaviť aj lepšiu spoluprácu s občanmi.

Riešením je evidenčný systém odpadu ELWIS, ktorý prinesie samospráve prehľad v odpadoch a informácie o stave z každej domácnosti. Viac v článku tu….

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.