Bratislava začína s kompostovaním

09.10.2017

Skvelý príklad z praxe: Aj hlavné mesto Slovenskej republiky kompostuje

Od začiatku tohto roka platí aj pre obyvateľov hlavného mesta novinka v nakladaní s bioodpadom, ktorý vzniká pri úprave záhrad rodinných domov (tráva, burina, lístie, zvyškový odpad zo zeleniny a ovocia). Hlavné mesto dalo majiteľom rodinných domov (viac ako 20 000 domácností) na výber z dvoch možností. Prvou je zber do hnedých zberných nádob a druhou, ekologickejšou, je kompostovanie priamo v domácnostiach. Práve z ekonomických a ekologických dôvodov hlavné mesto odporúča obyvateľom zvoliť si systém domáceho kompostovania.

Tento systém sa už osvedčil v mestách ako Brno, Praha, či, Viedeň.  Kompostovanie je v mnohých mestách v zahraničí čoraz väčším trendom. Skvelé je, že sa popularizuje aj u nás, pretože práve do veľkých miest s modernými rodinami patrí.

Video: Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad www.bratislavakompostuje.sk

Všetky informácie o projekte kompostovanie v hlavnom meste na  www.bratislavakompostuje.sk

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video