JRK | Ako triediť kuchynský odpad? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako triediť kuchynský odpad?

Nezaradené | 22.01.2024

S triedením a zberom kuchynského odpadu sú často spojené obavy zo zápachu. Tieto negatívne prejavy sú však prvotným znakom nesprávne zavedeného systému zberu alebo zlým triedením zo strany občanov.

Triedenie kuchynského odpadu predstavuje veľký prínos nielen pre samosprávu, ale aj pre životné prostredie. Hnijúce potraviny na skládkach sú celosvetovým problémom. Produkujú škodlivé plyny a v najhoršom prípade nebezpečné výluhy ohrozujúce podzemné vody.

V súčasnosti v priemere tvorí kuchynský odpad až 50% obsahu nádob na zmesový komunálny odpad. Triedením kuchynského odpadu nielenže zvyšujete mieru triedenia, ale dokážeme optimalizovať aj náklady samosprávy na odpady. Zhodnotenie už vytriedeného kuchynského odpadu šetrí náklady samosprávy na odpadové hospodárstvo a umožňuje jeho opätovné využitie vďaka recyklácií.

Ako začať triediť kuchynský odpad?

Zapojiť sa do systému je jednoduché. Na zber kuchynského odpadu používajte prevetrávaný košík od samosprávy a kompostovateľné vrecká. V prípade, že sa vám vrecká minú, ďalšie si môžete ľahko dokúpiť. Na trhu je dostupných mnoho vriec na odpad a čoraz viac aj takých, ktoré sú biologicky degradovateľné. Pri výbere by ste práve preto mali zvoliť také vrecká, ktoré obsahujú aspoň 50 % prírodných materiálov. V kamenných pobočkách, ako aj v e-shopoch sa zamerajte hlavne na tie, ktoré sú certifikované a disponujú s označeniami:  

Čo patrí a nepatrí do košíka na kuchynský bioodpad?

V priemere až 50 % odpadu z domácností tvorí kuchynský odpad. Práve preto je dôležité zamerať sa na túto časť odpadu. Ak neviete, kde začať, inšpirovať sa môžete nasledujúcou infografikou:

Prečo triediť kuchynský odpad?

  • Nevytriedený kuchynský odpad tvorí v priemere 50% obsahu v čiernych nádobách.
  • Správnym triedením zvyšujete mieru triedenia domácnosti i samosprávy.
  • Vytriedením kuchynského odpadu klesajú náklady na zvoz a spracovanie zmesového komunálneho odpadu.
  • Kuchynský odpad uložený na skládku, bez prístupu vzduchu, produkuje metán a iné emisie škodlivé pre životné prostredie.
  • Kuchynský odpad je výbornou vstupnou surovinou pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie a výživného kompostu.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.