JRK | Ako rozdávať vrecká občanom pred začiatkom zberu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako rozdávať vrecká občanom pred začiatkom zberu

Všetky | 19.03.2021

Ak ste sa rozhodli pre zber kuchynského odpadu do prevetrávaných košíkov, ich nevyhnutnou súčasťou by mali byť aj vrecká. Ako zabezpečiť efektívnu distribúciu a to, aby občania používali správne vrecká?

Rovnako dôležité, ako vybrať tie správne vrecká, je tiež zabezpečiť, aby ich občania používali a nenahradzovali novinami či igelitkami.  Dôležité je zabezpečiť, aby mali prístup k ďalším vreckám aj keď sa im minie prvá štartovacia rolka, ktorú od vás dostanú. Nedostatok informácií a používanie nevhodných náhrad môže narobiť veľa škody.

Pri distribúcii stojí samospráva pred viacerými otázkami.

 • Doručovať priamo k dverám alebo na odberných miestach?
 • Poskytnúť vrecká zadarmo, za symbolický poplatok alebo ich kúpu nechať na občanov v maloobchodných predajniach?
 • Aký systém zvoliť pre následné používanie vhodných vriec v domácnostiach? Aké sú možnosti?

Obmedzený prístup ľudí k ďalším vreckám či informáciám, kde ich môžu získať, môže zvýšiť náklady samosprávy. Zníži sa záujem občanov, ich zapojenie a opäť vzrastie množstvo ZKO. Opätovné reštartovanie systému si vyžiada ďalší čas, energiu a investície do komunikácie smerom k občanom.

Na začiatok si pripomeňme prečo je dôležité použitie vreciek:

 • zabezpečia čistý a hygienický priebeh zberu
 • umožnia jednoduchšiu a bezpečnejšiu manipuláciu pri zbere a prevoze odpadu
 • zvýšia čistotu zberných nádob a zberových vozidiel
 • zamedzujú vzniku hniloby, zápachu či výskytu hmyzu
 • sú praktické aj pre domácnosti a zvyšujú ich ochotu zapojiť sa do zberu

Štartovací balíček v Trenčíne

Doručenie vreciek priamo do domácností v štartovacom balíčku poverenými pracovníkmi:

Výhody
 • vzorové vrecká zadarmo prispejú k tomu, že občania už od začiatku zistia, ako vyzerá správne vrecko a tak je predpoklad, že ich budú správne používať aj v budúcnosti
 • poverený pracovník môže zodpovedať na prípadné otázky a vysvetliť aj správne používanie
 • minimalizuje sa riziko nepochopenia systému
 • samospráva má istotu, že domácnosť si balíček/vrecká naozaj prevzala
Nevýhody
 • asi nikdy nebude do systému zapojených naozaj 100 % domácností, a tak vzniká riziko, že štartovací balíček zostane v niektorých domácnostiach nevyužitý

Distribúcia štartovacích balíčkov v Trnave

Prevzatie štartovacích balíčkov prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov

Výhody
 • efektívne z pohľadu logistiky a distribúcie – rýchlejší priebeh doručenia k domácnostiam
 • možnosť zrealizovať hromadné zaškolenie domácností na používanie – v priestoroch bytového domu
 • samospráva ušetrí personálne kapacity na distribúciu
Nevýhody
 • neodborné vysvetlenie a namotivovanie domácností k zapojeniu do triedenia kuchynského odpadu
 • riziko, že sa do systému nebudú chcieť zapojiť všetci obyvatelia

Výdajné miesta môžu byť vytvorené jednorazovo alebo v stabilných priestoroch samosprávy

Vytvorenie odberných miest, kde si môžu štartovacie balíčky prevziať osobne

Výhody
 • výhodné pre občanov, každý si môže prísť pre balíček, vtedy keď mu to vyhovuje
 • k dispozícii je vyškolený personál, ktorý dokáže odpovedať na otázky súvisiace s triedením kuchynského BRKO
 • zníženie nákladov na prevážanie štartovacích balíčkov – výdaj je možné realizovať priamo zo skladu
 • prevzatie balíčkov priamo konkrétnou domácnosťou, eliminovanie straty či nedoručenia balíčkov do konkrétnej domácnosti
 • možnosť prepojiť dáta o priradených nádobách ku konkrétnej domácnosti – adresný systém pre evidenciu vytriedeného odpadu
Nevýhody
 • náročnejšie na personálne a priestorové zabezpečenie na strane samosprávy

Ako menej účinné sa ukázalo rozdávanie štartovacích balíčkov resp. distribúcia vriec pracovníkmi zberovej spoločnosti. Vybavenie pre domácnosti uložené napríklad pri vyvážanej nádobe alebo vo vchode je nevhodné z niekoľkých dôvodov. Rizikom je strata, odcudzenie alebo vystavenie vplyvu počasia – môže dôjsť k odfúknutiu či premočeniu a znehodnoteniu vreciek. Neosvedčilo sa ani distribuovanie dodatočných vreciek do poštových schránok, pretože každý bytový dom ich môže mať iné a rolka sa nezmestí cez priestor na vhadzovanie pošty do schránky.

Nákup vreciek v maloobchodných predajniach

Samosprávy môžu spolupracovať aj s maloobchodnými prevádzkami a dohodnúť sa na predaji vreciek, ktoré sú vhodné pre ich zberovú infraštruktúru. Cieľom tejto spolupráce je, aby mali občania dostupné a jednoduché možnosti zakúpiť si vrecká na triedenie bioodpadu v prípade potreby.

Môže ísť o bezobalové a ekologické obchody, drogérie, záhradkárske potreby, ktoré do svojho portfólia produktov môžu zaradiť kompostovateľné vrecká, ktoré akceptuje konkrétna kompostáreň alebo bioplynová stanica.

Ako vybrať vhodné vrecká a kde ich zakúpiť sa dozviete TU

Výhody
 • zníženie nákladov samosprávy na vybavenie domácností a zabezpečenie distribúcie
Nevýhody
 • samospráva nemá informácie o tom, ktoré domácnosti si vrecká zakúpili
 • občania nebudú ochotní vrecká nakúpiť a budú používať nevhodné alternatívy – noviny, letáky, igelitové vrecká a tašky
 • obchod môže ponúkať aj vrecká, ktoré nie sú certifikované resp. nie sú vhodné pre spôsob zhodnotenia BRKO, ktorý samospráva využíva

Prečítajte si tiež pokračovanie článku „Ako distribuovať vrecká, keď sa už zber kuchynského odpadu rozbehol“

Pre získanie cenovej ponuky na nákup kompostovateľných vriec pre samosprávu alebo maloobchodnú prevádzku kontaktujte svojho regionálneho manažéra

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.