JRK | Aké zmeny priniesla novela zákona o odpadoch v oblasti BRKO? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aké zmeny priniesla novela zákona o odpadoch v oblasti BRKO?

Novela zákona o odpadoch z októbra 2017 a s ňou súvisiace zmeny vyhlášky priniesli nové pravidlá a povinnosti aj v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej BRKO) .

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien novely:

  • Jasné zadefinovanie spôsobov zberu BRKO (§80, odsek 9)

Zber BRKO je možný len formou domáceho kompostovania alebo hnedej zbernej nádoby. Zber prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, zberného dvora a pod. je len doplnkový systém

Obec môže nakúpiť vybavenie na zber BRKO z vlastných zdrojov alebo môže vo VZN ustanoviť čiastočný príspevok na obstaranie nádob.

Skúsenosti z praxe dokazujú, že kvalitná informačná kampaň je pri domácom kompostovaní veľmi dôležitá pre dosiahnutie dobrých výsledkov. Spoločnosť JRK v spolupráci s partnermi sa dlhodobo venuje vzdelávaniu obyvateľov a škôl v oblasti domáceho kompostovania. (viac o osvetových aktivitách)

Vyhláška 322/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 371/2015 presnejšie stanovuje jednotlivé formy nakladania s BRKO v zmysle zákona o odpadoch.

Neprehliadnite:

  • Zber BRKO formou kompostovacích zásobníkov alebo zbernej nádoby je potrebné riešiť aj pri bytových domoch, ktoré disponujú zeleňou alebo záhradou. A to v prípade ak je pozemok vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu a na jeho požiadanie. (§14, odsek 8, písmeno b)
  • Samospráva je povinná zaviesť kampaňový sezónny zber BRKO na jar a na jeseň. (§14, odsek 8, písmeno c)
  • Kompostovací zásobník na BRKO sa musí nachádzať nad zemou a musí mať dostatočný prístup vzduchu. Doterajšie riešenie formou klasických hnojiskových jám sa za kompostovací zásobník nepovažujú. (§14, odsek 13)
  • Zároveň sú bližšie zadefinované formy informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu BRKO (§14, odsek 14).

Spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. poskytuje poradenstvo, produkty a služby na efektívne riešenie povinností samospráv v oblasti BRKO.

Hľadáte riešenie pre BRKO vo vašej obci? Kontaktujte nás a pomôžeme Vám 🙂

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.