JRK | Aké zariadenie by nemalo chýbať v každej malej kompostárni? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aké zariadenie by nemalo chýbať v každej malej kompostárni?

Všetky | 23.09.2022

Viete, čo vaše základky v kompostárni potrebujú? Kompostovanie je riadený proces, preto sledujte stav materiálu a reagujte promptne na prípadné zmeny. Predstavíme vám zariadenie, ktoré vám s tým pomôže.

meranie teploty v kompostarni

Pri výrobe výživného hnojiva by ste mali sledovať vlhkosť materiálu, pozornosť by ste však mali venovať aj teplote. Tento parameter môžete pri správnom kompostovaní považovať za najdôležitejší. Sledovaním  teploty v jednotlivých dňoch viete zistiť, v akej fáze sa rozklad bioodpadu nachádza. Na základe neúmyselného zvýšenia alebo zníženia teploty viete takmer okamžite detekovať problémy a vykonať protiopatrenia, aby ste predišli znehodnoteniu výsledného materiálu. 

Parameter teploty teda zohráva kľúčovú úlohu a mali by ste mu venovať dostatok pozornosti v celom procese kompostovania. Náhlymi zmenami viete zistiť, či majú prospešné mikroorganizmy vhodné podmienky. V prípade, že nameraná teplota zo dňa na deň rázne klesne, znamená to, že mikrooraganizmy nemajú dostatok potravy na to, aby premenili bioodpad na výživné hnojivo. Proces kompostovania sa spomaľuje. Materiál je buď príliš suchý alebo naopak veľmi mokrý.  

 

V opačnom prípade, ak teplota neúmyselne náhle vzrastie je to jasný signál pre kompostmajstra, aby základky zavlažil a následne prekopal. Premiešaním horúceho materiálu zvýšenú teplotu kompostu rovnomerne rozložíte a znížite. Ak by ste tak neurobili, mikroorganizmy by pri zahynuli. 

Nevyhnutný nástroj na výrobu kvalitného kompostu 

Na meranie teploty je dostupných mnoho vpichových teplomerov, my však na základe dlhoročných skúseností odporúčame použiť teplomery s dĺžkou sondy 1 – 1,5 m.  Vpichové teplomery s dĺžkou 20 cm nie sú vhodné pre kompostárne. Ich používaním odmeriate teplotu len na povrchu, resp. tesne pod povrchom. Pri kompostovaní však musíte poznať všetky hodnoty v rôznych vrstvách základky. Krátke sondy sú preto skôr vhodné do domácich kompostérov. Teplotu v základkách by ste mali merať pravidelne, najlepšie niekoľkokrát v priebehu dňa. Odporúčame uskutočniť 3 až 5 meraní, ktoré by ste mali uskutočniť rôznych hĺbkach. Zavedením automatického systému monitorovania teploty budete navyše neustále “v obraze”. Vpichové sondy vám pomôžu nepretržite sledovať teplotu vo všetkých vrstvách základky. Manipulácia s nimi je veľmi jednoduchá a namerané hodnoty budete mať zaznamenané a archivované pomocou grafov v prehľadnej aplikácii.  

Merajte teplotu presne a jednoducho. Spýtajte sa svojho regionálneho manažéra na dostupnosť vpichových teplomerov.  

Riadenie kompostovacieho procesu
meranie teploty v kompostarni

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.