JRK | Aj verejné podujatie v obci môže byť bez odpadov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aj verejné podujatie v obci môže byť bez odpadov

Všetky | 18.09.2017

Z PERA INŠTTITÚTU CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY: www.incien.sk

Jeseň je ročným obdobím, kedy nám každý víkend pribúda nejaké nové verejné podujatie: oslavy, vinobrania, trhy, karnevaly. Každé toto jedno podujatie po jeho skončení rieši jednu zásadnú otázku: čo s toľkým odpadom?

V rámci každého verejného podujatia je na jeho konci veľká kopa odpadov. Vo väčšine prípadov sa jedná o jednorazové plastové riady, príbory, servítky, poháre, papierové tácky. V našich prieskumoch sme zistili, že takýto odpad tvorí až 70 % odpadu z verejných podujatí. Má však zmysel tieto odpady triediť? Tieto druhy odpadov v rámci podujatia má zmysel triediť, iba ak ich dokážeme vytriediť čisté a to sa na týchto podujatiach nedarí. Lebo sa na nich servíruje jedlo. Jedlo tieto obaly zamastí a tak je ich následná recyklácia veľmi náročná až nemožná. Takisto návštevníci podujatí nevedia čo kam vhodiť, lebo je to predsa iný typ odpadu ako vzniká u nich doma (okrem PET fliaš).

Väčšina z nich tak skončí na skládke a na skládke sa bude rozkladať 500 rokov. Nemusíme ani hovoriť o tom, že sprievodným javom takýchto rozkladov na skládkach sú skleníkové plyny a najmä metán, ktorý je jedným z hlavných aktérov zmeny klímy. Svedkami zmien klímy sme dnes už takmer každodenne.

Jednému podujatiu sa predsa podarilo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu z 67 % na 10 %. A objem plastov (čistých vytriedených) dokonca na 1,14%. Po podujatí nezostali žiadne PET fľaše, ani jednorazové plastové obaly a čierne nádoby na zmesový komunálny odpad zostali takmer prázdne. Je to veľké podujatia, na ktoré chodí 10 000 ľudí, propaguje lokálne produkty, remeslá, slovenské značky, lokálne jedlo. A minimalizuje odpad.

Podarilo sa to zavedením najmä opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, tak ako je to vždy v praxi s odpadmi. Keď nájdeme spôsob ako odpadu predísť, nebudeme mať starosti s jeho likvidáciou. Zaviedli sa opakovane použiteľné poháre, kompostovateľné riady a veľká časť bola venovaná vzdelávacej kampani – dobrovoľníci pri košoch na podujatí usmerňovali návštevníkov čo kam patrí.

„Na Dobrom trhu sa snažíme výrazne redukovať množstvo odpadu. Používame rozložiteľné obaly, všetko sa u nás recykluje ♻️ So zero-waste životom môžete jednoducho začať aj u vás doma. 

Držte sa piatich pravidiel: 
✔️REFUSE odmietajte potencionálny odpad
✔️REDUCE redukujte množstvo obalov
✔️REUSE používajte veci znova a znova
✔️RECYCLE odpad recyklujte
✔️ROT čo sa dá, nechajte zhniť

Znížiť množstvo svojho odpadu tak môžete až o polovicu❕ Preto sme na druhú stranu nášho tlačeného programu pripravili sprievodcu domácim kompostovaním, ktorý si môžete zavesiť napríklad na chladničku.

Presvedčte sa sami, že kompostovať vôbec nie je zložité ?“

Uvádza sa na facebookovej stránke podujatia Dobrý Trh

 

Je to kus práce, ktorú treba pre podujatie bez odpadu urobiť a kľúčoví sú návštevníci aj predajcovia. Spoločne s obcou a organizátormi dokážu naozaj veľmi významne ovplyvniť výsledky a návštevníkov.

Autori článku: Inštitút cirkulárnej ekonomiky (Ivana Maleš / Petra Csefalvayová / Katarína Bednáriková) www.incien.sk

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.