Aj verejné podujatie v obci môže byť bez odpadov

18.09.2017

Z PERA INŠTTITÚTU CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY: www.incien.sk

Jeseň je ročným obdobím, kedy nám každý víkend pribúda nejaké nové verejné podujatie: oslavy, vinobrania, trhy, karnevaly. Každé toto jedno podujatie po jeho skončení rieši jednu zásadnú otázku: čo s toľkým odpadom?

V rámci každého verejného podujatia je na jeho konci veľká kopa odpadov. Vo väčšine prípadov sa jedná o jednorazové plastové riady, príbory, servítky, poháre, papierové tácky. V našich prieskumoch sme zistili, že takýto odpad tvorí až 70 % odpadu z verejných podujatí. Má však zmysel tieto odpady triediť? Tieto druhy odpadov v rámci podujatia má zmysel triediť, iba ak ich dokážeme vytriediť čisté a to sa na týchto podujatiach nedarí. Lebo sa na nich servíruje jedlo. Jedlo tieto obaly zamastí a tak je ich následná recyklácia veľmi náročná až nemožná. Takisto návštevníci podujatí nevedia čo kam vhodiť, lebo je to predsa iný typ odpadu ako vzniká u nich doma (okrem PET fliaš).

Väčšina z nich tak skončí na skládke a na skládke sa bude rozkladať 500 rokov. Nemusíme ani hovoriť o tom, že sprievodným javom takýchto rozkladov na skládkach sú skleníkové plyny a najmä metán, ktorý je jedným z hlavných aktérov zmeny klímy. Svedkami zmien klímy sme dnes už takmer každodenne.

Jednému podujatiu sa predsa podarilo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu z 67 % na 10 %. A objem plastov (čistých vytriedených) dokonca na 1,14%. Po podujatí nezostali žiadne PET fľaše, ani jednorazové plastové obaly a čierne nádoby na zmesový komunálny odpad zostali takmer prázdne. Je to veľké podujatia, na ktoré chodí 10 000 ľudí, propaguje lokálne produkty, remeslá, slovenské značky, lokálne jedlo. A minimalizuje odpad.

Podarilo sa to zavedením najmä opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, tak ako je to vždy v praxi s odpadmi. Keď nájdeme spôsob ako odpadu predísť, nebudeme mať starosti s jeho likvidáciou. Zaviedli sa opakovane použiteľné poháre, kompostovateľné riady a veľká časť bola venovaná vzdelávacej kampani – dobrovoľníci pri košoch na podujatí usmerňovali návštevníkov čo kam patrí.

„Na Dobrom trhu sa snažíme výrazne redukovať množstvo odpadu. Používame rozložiteľné obaly, všetko sa u nás recykluje ♻️ So zero-waste životom môžete jednoducho začať aj u vás doma. 

Držte sa piatich pravidiel: 
✔️REFUSE odmietajte potencionálny odpad
✔️REDUCE redukujte množstvo obalov
✔️REUSE používajte veci znova a znova
✔️RECYCLE odpad recyklujte
✔️ROT čo sa dá, nechajte zhniť

Znížiť množstvo svojho odpadu tak môžete až o polovicu Preto sme na druhú stranu nášho tlačeného programu pripravili sprievodcu domácim kompostovaním, ktorý si môžete zavesiť napríklad na chladničku.

Presvedčte sa sami, že kompostovať vôbec nie je zložité 🌳“

Uvádza sa na facebookovej stránke podujatia Dobrý Trh

 

Je to kus práce, ktorú treba pre podujatie bez odpadu urobiť a kľúčoví sú návštevníci aj predajcovia. Spoločne s obcou a organizátormi dokážu naozaj veľmi významne ovplyvniť výsledky a návštevníkov.

Autori článku: Inštitút cirkulárnej ekonomiky (Ivana Maleš / Petra Csefalvayová / Katarína Bednáriková) www.incien.sk

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video