JRK | Starostovia, pri nákupe kompostérov nezabúdajte na štiepkovač. - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Starostovia, pri nákupe kompostérov nezabúdajte na štiepkovač.

Všetky | 23.10.2017

Zálesie je príkladnou obcou, ktorá sa rozhodla riešiť bioodpady komplexne. Mnoho samospráv ich totiž stále rieši len čiastočne. Bioodpady v obci, to nie sú len zelené odpady z domácností rodinných domov. Ale aj z bytoviek, z verejných priestranstiev či kuchynské a reštauračné odpady z jedální škôl, materských škôl či sociálnych zariadení v správe obce.

Ako teda jedným razom vyriešiť všetky tieto oblasti? Zálesie je na dobrej ceste. Inšpirujte sa dobrým príkladom z praxe.

Obec sa nachádza v Bratislavskom kraji, v západnej časti okresu Senec. Táto mladá obec (z  hľadiska priemerného veku obyvateľov: 34 rokov) má v súčasnosti približne 2700 obyvateľov. V obci sa nachádza Materská škola.

  • Obec zabezpečila pre záujemcov z rodinných domov záhradné kompostéry, v ktorých budú spracovávať svoj záhradný odpad. (tento odpad sa už viac nebude nachádzať v komunálnom odpade)
  • Na bioodpad z verejných priestranstiev (napr. cintorín) zabezpečila obec taktiež kompostér. Avšak veľkokapacitný.
  • Ku kompostérom obec zakúpila výkonný záhradný štiepkovač SUPERIUS. Ten má poslúžiť na spracovanie verejnej zelene ale aj pre jednotlivé domácnosti. Pán starosta obce považoval nákup štiepkovača ku kompostérom za samozrejmosť. Spýtali sme sa ho prečo.

„Je to pre obecné služby a našich občanov ideálne riešenie. Štiepkovač je mobilný. Jednoducho ho zapojíme za auto a prevezieme, tam kde je to potrebné. Je to vcelku výkonná mašinka. Pre naše potreby, čo sa týka obecnej zelene sú jeho parametre  vyhovujúce. Štiepkovač sme chceli mať vo výbave najmä pre našich obyvateľov. Počas roka vzniká v domácnostiach veľa haluzoviny, ktorej je neúrekom, a to najmä pri väčších úpravách v sadoch a okrasných záhradách. Aj takto vie obec pomôcť našim občanom,“ uviedol starosta obce.

  • Obec neopomenula ani kuchynské a reštauračné odpady, ktoré vznikajú v miestnej škôlke. O tie sa stará elektrický kompostér GreenGood.

V obci sa tento rok realizovala taktiež analýza odpadu. Z jej výsledkov vzišlo, že až 21,84% z celkového množstva komunálneho odpadu tvoril kuchynský a reštauračný odpad (odpad z prípravy jedla) a 33,08% záhradná zeleň.

Opatrenia, ktoré obec zaviedla by mali napomôcť k tomu, aby sa tento vysoký podiel bioodpadu v nádobách na komunálny odpad už viac nenachádzal. Držíme palce.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.