JRK | 12 rokov JRK: ,,Na stretnutia sme chodili MHD, faktúry sme tlačili v copycentrách.... - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

12 rokov JRK: ,,Na stretnutia sme chodili MHD, faktúry sme tlačili v copycentrách….

Všetky | 23.02.2022

Prinášame vám prvú časť rozhovoru s odvážnymi, vytrvalými a stále zanietenými majiteľmi spoločnosti JRK – Mojmírom Jiřikovským, Ninou Oravcovou a Mariánom Kobolkom.

Pred 12 rokmi sa zrodila túžba troch mladých a nadšených ľudí podnikať a urobiť niečo pre životné prostredie a začala sa meniť na skutočnosť. Z nápadu stala skutočná firma JRK a dnes mení odpadové hospodárstvo na Slovensku a v Českej republike.
Súčasťou našej misie PRE MENEJ ODPADU je takmer 50 členný tím, ktorý každý deň usilovne pracuje na tom, aby zanechal kvalitné životné prostredie pre ďalšie generácie.

Kde sa JRK vzalo?

S odpadovým hospodárstvom sme nemali žiadne skúsenosti. Mojmír chcel byť smetiarom, jeho úlohou bolo vynášanie smetí, to sa ale neráta. Začiatky neboli jednoduché.

Počas štúdia sme pôsobili v študentskej neziskovej organizácii AIESEC, kde sme získali veľa praktických skúseností, kontaktov a sebavedomia. Naučili sme sa, ako funguje reálne ekonomické dianie, vedenie organizácie, vytváranie vízií a stratégií, tiež práca v tíme a vedenie rôznych typov spolupracovníkov. AIESEC bol pre nás svetom rôznorodých možností – od práce na rôznych projektoch, organizovania veľkých konferencií, cez vedenie pobočky, až po národné vedenie celej organizácie. Po piatich rokoch získavania skúseností sme sa rozhodli založiť spoločnú firmu. Tento rok oslavujeme desať rokov od založenia JRK a prvý rok od založenia Zemito.

Prečo práve „menej odpadu“ a biologicky rozložiteľný odpad?

Vysypali ste si niekedy váš smetný kôš a pozreli sa, čo sa v ňom nachádza? Nebol by to veľmi pekný pohľad. Náš vzťah k odpadu sa končí odhodením nepotrebnej veci do koša. Všetky odpady majú mnohé škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí i ekonomiku. Ľudia si stále myslia, že odpad je niečo, o čo sa má postarať niekto iný. Neuvedomujú si zodpovednosť, ktorú za jeho vytvorenie majú. Tony odpadu sa skládkujú. Preto je dôležité, aby ho každý z nás tvoril menej a dôsledne triedil.

Cítili sme potrebu robiť niečo zmysluplné s veľkým dopadom na spoločnosť. Uvedomili sme si, že veľa bioodpadu končí zbytočne na skládke (až 30 – 60 %), pritom sa môže doma skompostovať a premeniť na kvalitné hnojivo – kompost. Záhradný kompostér bol pre nás začiatok zmeny. Nástroj, vďaka ktorému môžeme systematicky znižovať množstvo skládkovaného odpadu. Neustále hľadáme nové možnosti. Implementujeme riešenia na zmenu celého systému nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi v samosprávach. Zavádzame nástroje, ktoré ukážu nielen skupinám, ale aj jednotlivcom, že začať so zmenou u seba, má zmysel. Spájame ľudí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo nás. To nás ženie neustále vpred.

Ako spomínate na začiatky, keď ste boli traja? Čo bolo najťažšie? Ako ste získali dôveru?

Bolo to pekné a zároveň náročné obdobie. Doteraz sa pozastavujeme nad tým, akí sme boli odvážni a zvládli to. Prvé štyri mesiace sme pracovali na diaľku každý z domu rodičov. Spustili sme internetový obchod. Pamätáme si na neustále online hovory, napr. o našom logu – ako by malo vyzerať. Potom sme sa presťahovali do jednej izby v kamarátovom byte. Nina a Mojmír tam bývali a Marián každé ráno dochádzal. Prišiel do izby a začali sme pracovať. Sklad sme mali najskôr v garáži, neskôr sme si prenajali lodný kontajner. To sme považovali za seriózny pokrok. Z bytu do skladu sme dochádzali MHD s ruksakom plným faktúr pre zákazníkov. Nemali sme ani tlačiareň, všetko sme tlačili v copycentrách.

Asi po pol roku sme si prenajali vlastnú kanceláriu so skladom. Bol to veľmi ambiciózny a zároveň riskantný krok. No cítili sme, že začíname pracovať v reálnej firme. Schválili sme si výšku mesačných platov: 75 Eur. Rozdelili sme si úlohy – Mojmír skladník, Nina fakturantka a Marián predajca. Najdôležitejšie bolo nestratiť vieru v to, čo tvoríme. Mali sme veľkú víziu. Pamätáme si na zásadné okamihy, ktoré mohli našu psychiku zlomiť. Zachránila nás naša súdržnosť a vzájomná podpora. V spoločných telefonátoch a diskusiách znelo častokrát „vydrž!“.

Naši kamaráti to nechápali: veď sme predsa boli takí ambiciózni a mohli sme byť zamestnaní vo veľkých úspešných firmách na skvelých pozíciách. Dostali sme od nich prezývku „hnojári“ čo nebolo veľmi príjemné. Teraz to už vnímame ako neoddeliteľnú súčasť príbehu. Našťastie sme mali, a stále máme, obrovskú podporu rodín.

,,Mali nás za študentov, ktorí o fungovaní samosprávy a odpadovom hospodárstve nič nevedia.“

Najťažšie bolo, že nás zástupcovia samospráv vnímali ako „študentov, ktorí nám tu idú mudrovať“.  Na úrady sme cestovali autobusom alebo nám niekto z dobrej vôle požičal auto. Taká logistika nás ubíjala. Nemali sme žiadne úspechy, no nevzdali sme sa. Vnímali sme svoje predsavzatie: zlepšiť oblasť životného prostredia. Bolo to až neuveriteľné odhodlanie.

Aby sme mali aspoň nejaký príjem do firmy, Mojmír vymyslel novú službu – budeme ponúkať kosenie. Úplne iný zámer, no každý príjem do firmy bol potrebný. A tak Mojmír kosil záhrady zákazníkom, Nina hrabala pokosené a Marián stále navštevoval úrady. Našťastie toto obdobie trvalo len pár mesiacov. Zákazníci na internetovom obchode začali pribúdať a asi po roku sa objavila prvá spolupráca s obecným úradom. Bola to nesmierna radosť. Základom bolo pristupovať k tejto oblasti odborne a vizionársky.  Veríme v inšpiráciu v každodenných činoch, v jasnú víziu, v ukazovanie zmyslu, prečo robíme to, čo robíme, v jednoduchosť a sústredenie sa na konkrétnu stratégiu.

Kedy nastal zlom a začali prichádzať výsledky v zlepšovaní odpadového hospodárstva na Slovensku?

Asi po dvoch rokoch intenzívnej práce sme mali dostatočnú vedomosť o tom, ako funguje odpadové hospodárstvo v našej krajine. Tým, že sme intenzívne navštevovali obecné a mestské úrady, pochopili sme realitu. Spomíname si na našu prvú obec, mala cca 2000 obyvateľov. Zaujala ich hlavne myšlienka podporiť tvorbu vlastného organického hnojiva v domácnostiach a chceli zlepšiť kvalitu života občanov. Videli sme, že veľmi záleží na prístupe ľudí. Začali sme hľadať odvážnych, odhodlaných a zanietených zástupcov samospráv, ktorí chceli zlepšiť oblasť odpadového hospodárstva. Postupne sa nám to začalo dariť a našu filozofiu sme postavili na troch pilieroch – ekonomickom, legislatívnom a ekologickom.

zakladatelia spolocnosti JRK Slovensko

Prečo je pre vás spolupráca s odborníkmi v oblasti životného prostredia a environmentalistami dôležitá?

Zvyšovanie povedomia o tejto problematike považujeme za našu zodpovednosť na ceste k pozitívnej zmene. Sprísňovanie legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva je pre samosprávy veľkým strašiakom. Veríme, že vďaka úspešným príkladom z praxe sa ich nemusia báť. Preto pracujeme v regiónoch a získavame podklady pre výskumy a vyhodnotenie dát. Reálne výsledky, štúdie implementovaných riešení či štatistiky sú relevantným dôkazom, že zavedené opatrenia prinášajú výsledky. Nedokázali by sme to však samy. Preto spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a odborníkmi na odpadové hospodárstvo či kompostovanie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vzájomná podpora a zdieľanie skúseností nás všetkých posúva vpred. Čím väčšiu komunitu vytvoríme, tým rýchlejšie posunieme túto oblasť vpred.

Na Slovensku je takmer 3 000 obcí a miest. Len malé percento z nich má optimalizované odpadové hospodárstvo tak, aby bolo čo najšetrnejšie k životnému prostrediu a zároveň udržateľné z ekonomického hľadiska. Začali sme záhradnými kompostérmi, teraz pomáhame samosprávam so stavbou moderných kompostárni. Našou snahou je v tomto úsilí pokračovať a vybudovať zo Slovenska zodpovedné miesto, ktoré nielen zhodnocuje svoj bioodpad, ale navráti pôde aj jej živiny.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.