JRK | Zberové služby budú musieť dbať na kvalitu separovaného zberu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Zberové služby budú musieť dbať na kvalitu separovaného zberu

Všetky | 22.08.2022

Talianske zberové spoločnosti budú dbať aj na kvalitu triedeného zberu a vedieť identifikovať a usmerniť domácnosti, ktoré netriedia správne.

evidencia, triedeny zber, kvalita zberu

Môže sa to zdať ako revolúcia v odpadoch. Ide však o cielenú snahu Ministerstva ekologickej transformácie v Taliansku čo najrýchlejšie dosiahnuť ciele definované Akčným plánom environmentálnej udržateľnosti spotreby verejnej správy. Nové nariadenie stanovuje presné kvalitatívnych cieľov pre separovaný zber pre zberové spoločnosti, ktoré budú musieť brať do úvahy pri svojej činnosti.

Nové povinnosti pre zberové služby

Ich úlohou bude vytvoriť resp. zabezpečiť také podmienky pre kvalitu triedeného zberu, aby dosiahli tieto parametre:

  • 97 % čistota zberu pre sklo,
  • 75 % pre zber plastov a kovov,
  • 95 % čistota zberu pre organickú frakciu,
  • identifikácia užívateľa aspoň pre ZKO.

Spoločnosti budú musieť byť schopné identifikovať pôvodcu zmesového odpadu za účelom realizácie aktivít, ktoré nesprávne triedenie napravia a umožnia samospráve uplatnenie motivačných modelov – napríklad systému „plať za to, čo vyhodíš.“

Nové štandardy kvality pre zberové spoločnosti sú aj súčasťou verejných obstarávaní. Tieto opatrenia sú zamerané na predchádzanie vzniku odpadu a maximalizáciu množstva a kvality triedeného zberu, ale aj na rozšírenie využívania produktov z recyklovateľného materiálu, ako sú kontajnery, nádoby a vrecia a znížiť dopady dopravy aj podporou technologických inovácií v používaných vozidlách a ich manažmentu.

Kontrola systému je v rukách obstarávateľa

V prípade, ak dodávateľ služieb (zberová spoločnosť) nedosahuje vyššie uvedené ciele, musí vypracovať program na zlepšenie. Kontrolu vykonáva obstarávateľ, nielen prostredníctvom analýz, ale aj pomocou kontrolných vzoriek z domácností.

Dôležitým kritériom pri výbere dodávateľa bude okrem iného aj, to či je schopný dodať systém separovaného zberu na úrovni domácností, podporujú domáce a komunitné kompostovanie, vytváranie centier opätovného použitia a osvetové aktivity pre používateľov, ktoré majú prispieť k ich vysokému zapojeniu do triedenia.


zdroj: Rifiuti urbani, pubblicati i CAM: nuovi obiettivi di qualità per la differenziata – Ricicla News

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.