JRK | V Lendaku elektronicky evidujú odpad aj na zbernom dvore. Štát ponúka do polovice marca zdroje na ich výstavbu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Lendaku elektronicky evidujú odpad aj na zbernom dvore. Štát ponúka do polovice marca zdroje na ich výstavbu

Napísali o nás | 05.04.2022

Každá samospráva hľadá spôsoby, ako čo najlepšie zaobchádzať s vyprodukovaným odpadom a ako dosiahnuť čo najvyššiu mieru triedenia. Tak si môže zabezpečiť, že poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov pre občanov razantne neporastú alebo ich nárast bude podstatne miernejší, ako keby odpad nedokázali dôsledne vytriediť. Na to však potrebujú mať potrebnú infraštruktúru, ktorej súčasťou sú aj zberné dvory s modernou elektronickou evidenciou.

ilustracny obrazok

Takýto už aktívne funguje napríklad v podtatranskej obci Lendak, ktorá môže byť inšpiráciou pre iné samosprávy. Mestá a obce majú teraz jedinečnú možnosť zlepšiť svoje odpadové hospodárstvo prostredníctvom 72. výzvy zameranej na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zber odpadov, resp. zberných dvorov. Môžu tak získať prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia. „Financie sú určené pre samosprávy, ktoré hľadajú všetky možnosti, ako zvýšiť mieru triedenia, znížiť náklady na skládkovanie a vytvoriť pre občanov komfortný systém. Cieľom je znížiť množstvo odpadu, ktorý skončí na skládke,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk. 

moderný zberný dvor

Moderný zberný dvor s evidenciou odpadu.

Predbežne je na nové dotácie vyčlenených 10 mil. eur, pričom táto suma bude navyšovaná.  Výška príspevku na konkrétny projekt je až 95 percent a zvyšok si dofinancuje samospráva z vlastných zdrojov. Termín uzávierky žiadostí najbližšieho kola je do 15. marca. O podporu na vybudovanie, modernizáciu a doplnenie kapacít pre zberné dvory môžu požiadať samotné obce alebo združenia obcí, ich príspevkové alebo rozpočtovú organizácie, prípadne právnické osoby či neziskové organizácie, ktoré sú v plnom vlastníctve obce/obcí.

V Lendaku pod Tatrami už moderný zberný dvor majú

Lendak používa elektronický systém ELWIS už druhý rok. Veľmi skoro po jeho zavedení sa mohli pochváliť znížením nákladov na skládkovanie a lepším prístupom občanov k odpadom. Všetky domácnosti vybavili smart nádobami s integrovanými RFID čipmi a podľa veľkosti nádoby nastavila množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. Obyvatelia majú navyše možnosť biologicky rozložiteľný odpad kompostovať v záhradných kompostéroch. Lendačania si na systém zvykli a veľmi rýchlo začali vykladať nádoby s odpadom len vtedy, keď boli naozaj plné. Minulý rok začali v obci aj s elektronickou evidenciou na zbernom dvore. Snahou bolo zjednodušiť evidenciu občanov, ktorí zberný dvor používajú a zabezpečenie efektívnejšieho fungovania procesov.

„Evidencia odpadov prostredníctvom aplikácie ELWIS je oveľa rýchlejšia a účinnejšia. Pre nás je veľmi dôležité, že je kompatibilná s aplikáciou, ktorú používame na zber zmesového odpadu. Vďaka tomu máme prehľad o tom, koľko odpadu domácnosti vyprodukujú,“ hodnotí elektronickú evidenciu Peter Budzák, vedúci Prevádzkarne v Lendaku, ktorej súčasťou je aj zberný dvor. Podľa jeho slov je používanie elektronickej evidencie na zbernom dvore jednoduché, intuitívne a zásadne zrýchli spôsob evidencie návštev na zbernom dvore. Zároveň je ľahšie priraďovanie odpadov ku konkrétnemu obyvateľovi. Navyše sa eliminujú chyby, ktoré vznikali pri papierovej forme evidencie.

Čo prináša elektronická evidencia na zbernom dvore

Aj skúsenosti z Lendaku ukazujú, že zavedením elektronického systému získa samospráva okamžitý prehľad o evidovanom odpade vo forme prehľadných dát. „Všetky údaje sú priradené ku konkrétnemu obyvateľovi na jeho karte, na ktorú správca naskenovaním QR kódu priradí množstvo aj druh privezeného odpadu,“ vysvetľuje Martina Gaislová. Výhodou odpadovej karty je, že je pridelená na konkrétnu domácnosť alebo občana. Odpad tak môže na dvor doviezť len jej držiteľ.  Na zberný dvor sa tak dostanú len obyvatelia s trvalým pobytom a zabráni sa hromadeniu odpadu od neoprávnených osôb.

Systém poskytuje správcovi aj manažérske informácie pre jednoduchšie a zároveň dôslednejšie riadenie činnosti dvora. „Vďaka odpadovým kartám máme lepší prehľad o tom, v aké dni a koľko občanov zberný dvor navštevuje. Pomohlo nám to nastaviť otváracie hodiny a dvor je tak k dispozícii občanom vtedy, keď to potrebujú,“ konštatuje Peter Budzák.

ELWIS na zbernom dvore

Evidenčný systém ELWIS na zbernom dvore.

Ak sa samosprávy  rozhodnú pre podanie žiadosti na výstavbu nového alebo modernizáciu existujúceho zberného dvora, získajú okrem prostriedkov na realizáciu projektu aj lepšie výsledky v triedení odpadov. „Samosprávy môžu s využitím verejných zdrojov zvýšiť kapacity na triedený zber komunálnych odpadov. Ak si do projektu naplánujú aj elektronický evidenčný systém, ich zberný dvor tak môže aj na základe skúsenosti z Lendaku fungovať efektívnejšie ako doteraz,“ uzatvára Martina Gaislová. 

Stiahni celú správu v PDF

ilustracny pbrazok PR

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.