JRK | Slovenský systém elektronickej evidencie odpadov bojuje o titul najlepšieho európskeho projektu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Slovenský systém elektronickej evidencie odpadov bojuje o titul najlepšieho európskeho projektu

Napísali o nás | 28.12.2021

Riadenie odpadového hospodárstva na základe faktov sa stáva nevyhnutnosťou a vďaka dátam o skutočnej produkcii odpadov môžu samosprávy plánovať, rozhodovať, nastaviť spravodlivé poplatky, či adresne vzdelávať a motivovať občanov. A s tým už viac ako 50-tim slovenským samosprávam pomáha systém elektronickej evidencie odpadov ELWIS, ktorý postúpil do európskeho finále súťaže Európska cena za podporu podnikania. Slovenský projekt sa tak dostal medzi 14 najlepších na starom kontinente.

ilustracny obrazok

„Od začiatku nášho fungovania spolupracujeme so slovenskými samosprávami, aby sme im dokázali priniesť nástroj na zlepšenie fungovania ich odpadového hospodárstva. Vďaka nášmu systému ELWIS im pomáhame znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, predchádzať jeho vzniku, zvyšovať mieru triedenia a v neposlednom rade aj zvýšiť informovanosť obyvateľov. Veľmi si ceníme, že naša snaha nevychádza nazmar a opäť sme dokázali, že slovenskí podnikatelia vedia prinášať kvalitné riešenia na vysokej úrovni. Aj naďalej sa preto budeme snažiť o to, aby sa digitalizácia odpadov uberala smerom k pohodlnému, adresnému a motivačnému systému pre obyvateľov. Zvýšením miery triedenia a znížením množstva odpadov na skládkach chceme zároveň prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy, ktorú my ako obyvatelia našou činnosťou produkujeme. Aj takouto formou sa snažíme prispieť k riešeniu klimatickej krízy,“ hovorí Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko. 

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní projektov, ktoré sú zamerané na podporu podnikov a podnikania. Ocenenie má poukázať a predstaviť príklady úspešných a najlepších postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť budúcich podnikateľov.

V polovici septembra zasadala odborná komisia súťaže, ktorej členmi sú zástupcovia Európskej komisie, podnikateľských asociácií, akademickej obce, súčasného predsedníctva Rady EÚ, ako aj posledného víťaza Veľkej ceny poroty. Porota posudzovala celkovo 47 národných projektov z 28 krajín, z ktorých 14 projektov postúpilo do užšieho výberu súťaže. Víťaz aktuálneho ročníka bude vyhlásený na konferencie SME Assembly, ktorá sa bude konať 15. až 17. novembra v Slovinsku. 

Ako ELWIS funguje

Elektronická evidencia odpadov bola vytvorená na základe dlhoročnej spolupráce so slovenskými samosprávami a poznania ich požiadaviek. Je reakciou na to, čo mestám a obciam doteraz v riadení odpadového hospodárstva chýbalo, pričom sa využili bohaté skúsenosti a znalosti odborníkov JRK Slovensko.  Vďaka systému elektronickej evidencie odpadov ELWIS má každá domácnosť vrecia či nádoby s jedinečnými QR kódmi, či elektronickými čipmi. Počas zberu odpadu sú skenované čipy aj QR kódy. Obec takto sleduje každú domácnosť a vie nielen to, koľko odpadu vyprodukuje, ale aj to, ako dobre ho separuje. Od tohto poznania je už len krok k efektívnemu zavedeniu množstvového zberu. 

Systém zavedeného odpadového hospodárstva ELWIS je plne automatizovaný. Načítavanie údajov z čipov nádob je realizovaný zariadením upevneným na zberovom vozidle. Tieto dáta sú automaticky odosielané do systému. Samospráva tak ihneď po zbere získava kompletný a zrozumiteľný prehľad, ktorý jej umožňuje rýchlu analýzu stavu, benchmark v rámci období či domácností, s čím súvisí nastavenie opatrení, vedúcich k jasnému a konkrétnemu postupu s cieľom zvýšiť mieru triedenia. Vďaka evidencii má samospráva dáta, s ktorými môže pracovať a má dokonalý prehľad o tvorbe odpadu na úrovni domácností. Pridanou hodnotou systému je odborné poradenstvo a pomoc pri nastavovaní odpadového hospodárstva samosprávy skúseným tímom odborníkov v tejto oblasti a zároveň systém umožňuje zásadné zníženie množstva komunálneho odpadu, nárast miery triedenia a menej vyložených nádob.

Stiahni celú správu v PDF

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.