JRK | Samosprávam sme udelili certifikáty za predchádzanie vzniku odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Samosprávam sme udelili certifikáty za predchádzanie vzniku odpadu

Všetky | 04.12.2017

Aj tento rok sme sa rozhodli odmeniť certifikátom zodpovedné samosprávy, ktoré kompostujú biologický odpad v záhradných kompostéroch.

Práve vďaka tomu, že bioodpad z domácností a verejnej zelene nekončí na skládke, prispievajú k zníženiu množstva vyprodukovaného CO2 do ovzdušia. Ak sa totiž bioodpad skompostuje, veľká časť uhlíka zostáva viazaná v komposte a následne v pôde. Týmto je výrazne znižovaná produkcia skleníkových plynov.

Okrem pozitívneho vplyvu na životné prostredie samosprávy ušetria aj peniaze za odvoz odpadov. V týchto dňoch zasielame ďalším 38 obciam a mestám po celom Slovensku certifikáty s informáciou o ich príspevku k zníženiu množstva oxidu ulhičitého. Za rok 2017 bolo vďaka nim do ovzdušia vypustených o 407 640,72 kilogramov menej CO2. Do ďalšieho roku prajeme samosprávam veľa úspechov pri zefektívňovaní odpadového hospodárstva.

Prečítajte si o dobrých príkladoch zo slovenských samospráv 🙂

Chcete znížiť množstvo odpadu vo vašej obci vďaka kompostovaniu? Kontaktujte nás.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.