JRK | Obecný úrad je príkladom pre všetkých občanov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Obecný úrad je príkladom pre všetkých občanov

Príklady z praxe | 05.03.2018

Každá slovenská obec a mesto má zo zákona povinnosť riešiť otázku nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom na svojom území. Vytvoriť vhodné podmienky, ako zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, je zásadné pre zvyšovanie miery triedenia odpadov.

Jednoznačný postoj, že bioodpad nepatrí do zmesového komunálneho odpadu, ale je to cenný zdroj živín, keď sa skompostuje, demonštrujú zamestnanci obce na východe Slovenska priamo na ich pracovisku.

Obec Tarnov, ktorá leží v južnom okraji Nízkych Beskýd, v údolí Tople je súčasťou okresu Bardejov. Vedenie obecného úradu sa rozhodlo byť príkladom pre občanov. Obec do areálu obecného úradu zakúpila kvalitný JRK SMART kompostér . Zamestnanci môžu všetok bioodpad, ktorý vznikne na úrade jednoducho kompostovať. Jednoduché kroky, vhodný výber stratégie a zodpovedné triedenie odpadov majú veľký vplyv na skvalitnenie odpadového hospodárstva samospráv.

Sú vaši občania pripravení na záhradkársku sezónu – zabezpečte im kvalitné kompostéry

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.