JRK | Obce sú povinné podať dve Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Obce sú povinné podať dve Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Všetky | 19.02.2019

Blíži sa koniec februára a pôvodcovia odpadov majú už len pár dní na to, aby si splnili ohlasovaciu povinnosť o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018.

V zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ, a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 v spomenutom právnom predpise, a to ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3., Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Okrem zbierky zákonov správne tlačivo nájdete aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR TU….

Výhodou tohto tlačiva je, že si ho môžete stiahnuť a priamo v počítači ho vyplniť. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu. Jeho kópiu tiež zasielate OZV, s ktorou máte uzavretú zmluvu. Pozor, vzor tlačiva sa menil a tento rok sa podáva ohlásenie na novom tlačive.

Do tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uvediete sumárne údaje o množstvách odpadu, ktoré uvádzate priebežne v tlačive Evidenčný list odpadu za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu. Rovnako Evidenčné listy a tiež Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním je potrebné archivovať päť rokov.

Informácie a vysvetlivky o tom, ako správne vyplniť tlačivo sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. Chceme však upozorniť na jednu základnú vec:

Obec podáva dve Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

  • V prvom prípade do kolonky typ dokladu vpíšete skratku M – držiteľ odpadu. Do tohto tlačiva uvediete všetky odpady a ich množstvá, ktoré ste prostredníctvom zberovej spoločnosti, alebo inej spoločnosti, ktorá má na to oprávnenie zozbierali odpady od obyvateľov.
  • V druhom prípade do kolonky typ dokladu vpíšete skratku P – pôvodca odpadu. Do tohto tlačiva uvediete všetky odpady a ich množstvá, ktoré má obec z vlastnej činnosti (napr. s prevádzky a údržby úradu, BRO z verejných priestranstiev, atď).

Tieto odpady je potom samozrejme treba evidovať zvlášť aj na evidenčných listoch.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.