JRK | Neuveriteľné! Ušetrili sme viac ako 7864 ton CO2. - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Neuveriteľné! Ušetrili sme viac ako 7864 ton CO2.

Príklady z praxe | 18.02.2016

Vždy sme nesmierne vďační a šťastní, keď sa nám podarí motivovať obce k tomu, aby sa vydali cestou predchádzania vzniku odpadov. Stále častejšie prichádzame do kontaktu s uvedomelými starostami, ktorým otázka bioodpadov v ich obciach nie je ľahostajná a pristúpia k jej riešeniu.

My si už niekoľko rokov hrdo stojíme za systémom domáceho kompostovania, pretože vieme, že pri tomto riešení obce nešetria len svoje rozpočty, ale aj naše životné prostredie. Práve vďaka tomu, že bioodpad z obcí nekončí na skládkach, ale v kompostéroch, znižujú množstvo CO2, ktoré by bolo inak produkované na ich územiach.* A táto skutočnosť nás nesmierne teší.

V závere roka 2015 sme si dali za úlohu zistiť, ako sme my a obce, ktorým sme pomohli riešiť otázku bioodpadov, ušetrili našu Zem. Zamerali sme sa na množstvo CO2, ktoré slovenské, české a maďarské obce, s ktorými sme spolupracovali, ušetrili zavedením domáceho kompostovania. Výsledky našich zistení nám spôsobili obrovskú radosť a úprimne, sami sme boli veľmi prekvapení.

Za roky 2014 a 2015 sa nám a 360 obciam**  na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku podarilo ušetriť neuveriteľných 7 846 307,461 kg C02. Výpočet sme realizovali na základe počtu dodaných kompostérov do obcí, ich litráže a vzorca na výpočet produkcie CO2, ktorý pre nás pripravil Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú..

Rozmenené na drobné:

  • Za rok 2014 a 2015 sme v Českej republike ušetrili 6 843 130,392 kg skleníkových plynov CO2 v spolupráci s 330 obcami, ktoré dohromady predišli skládkovaniu 109 599 680 litrov biologicky rozložiteľného odpadu.
  • Za rok 2014 a 2015 sme na Slovensku ušetrili 233 609,9063 kg skleníkových plynov CO2 v spolupráci s 13 obcami, ktoré dohromady predišli skládkovaniu 3 741 500 litrov biologicky rozložiteľného odpadu.
  • Za rok 2014 a 2015 sme v Maďarsku ušetrili 76 95 67,1625 kg skleníkových plynov CO2 v spolupráci so 17 obcami, ktoré dohromady predišli skládkovaniu 12 325 400 litrov biologicky rozložiteľného odpadu.

Ako poďakovanie obciam za spoluprácu na misii pre menej CO2 sme každej z obcí zaslali ďakovný certifikát s informáciou o ušetrenom CO2. Na fotografii vidíte, ako prebiehalo obálkovanie.

Tieto neuveriteľné čísla nás ešte väčšmi motivujú k našej zmysluplnej práci a posúvajú vpred. Veríme, že toto je len skvelý začiatok a rok čo rok budú tieto ušetrené kilogramy a litre stúpať.

Držte nám v tom palce 🙂

 

*Po energetike, priemysle a poľnohospodárstve je odpadové hospodárstvo štvrtým najväčším zdrojom skleníkových plynov v Európskej únii. Hlavným zdrojom skleníkových plynov vznikajúcich na skládkach odpadov je biologický rozložiteľný odpad. Jeho rozkladom pri anaerób­nych podmienkach, vzniká skládkový plyn. Kompostovanie biologických odpadov je považované odborníkmi za jeden z účinných prostriedkov znižovania produkcie CO2 pri ľudskej činnosti a tým aj za prostriedok v boji proti globálnemu otepľovaniu. Zdroj: separovanyzberpb.sk

**obec / městys / mikroregión / združenie obcí / mesto

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.