JRK | Naučte občanov ako neplatiť za odpad viackrát - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Naučte občanov ako neplatiť za odpad viackrát

Všetky | 16.09.2019

V Kozárovciach sa s evidovaním zmesového a triedeného odpadu začalo len prednedávnom.

Obec chce pracovať na zmene a preto aktívne informuje občanov o fungovaní evidencie. Okrem letákov pre nich pripravili aj článok v obecných novinách a usporiadali stretnutie, na ktorom sa mohli dozvedieť viac o  prínosoch evidencie.

Ako prebehlo zavedenie sa dozviete aj TU

Čo je za QR kódom na nádobe?

Počas stretnutia bolo predstavené fungovanie systému z druhej strany. Prečo je informácia, ktorá sa zoskenuje z nádoby alebo vreca dôležitá a čo sa s ňou stane, po tom čo odpad vyložia pred bránu:

 • obec zistí koľko nádob so ZKO sa vysypalo a aké sú reálne náklady na nádobu,
 • koľko odpadu vyprodukujú a vytriedia v konkrétnej domácnosti,
 • aký je potenciál pre zlepšenie,
 • aký je vývoj a ako zlepšiť výsledky,
 • ako nastaviť systém efektívnejšie,
 • ako pripraviť motivačné opatrenia a pod.

Prečo neplatiť za odpad, ktorý už je zadarmo

V nádobách so ZKO končí stále veľa odpadu, ktorý je možné vytriediť alebo kompostovať. Jeho správne odklonenie z cesty na skládku je dôležité nielen z pohľadu zvyšovania miery triedenia. Ak skončí na skládke zaplatí zaň obec aj občania viackrát.

Prvýkrát zaň zaplatia v cene výrobku, za obal z ktorého vznikne odpad. Druhý raz ak odpad, ktorý sa triediť skončí na skládke vo forme poplatku za odpad. V prípade bioodpadu, platia za odpad, ktorý by mohol byť zadarmo cenným zdrojom živín vo forme hnojiva, ktoré vznikne priamo v ich záhrade v kompostéri. Čím viac ZKO vytvoria, tým viac zaplatí obec za skládkovanie a bude nútená zvyšovať poplatky aj pre občana.

Po prvých zberoch evidencia preukázala, že približne 20 % nádob so ZKO bolo vyvezených, hoci neboli plné a mohli sa odviezť až v ďalšom zbere.  Množstvo odpadu smerujúce na skládku by bolo možné ešte znížiť o triediteľný alebo kompostovateľný odpad, ktorý obsahovali mnohé plné nádoby. Obec by tak ušetrila ďalšie prostriedky.

Ako tvoriť menej odpadu ?

Odporučte občanom niekoľko krokov ako znížiť množstvo produkovaného odpadu:

 1. Kompostovať – až 40 % objemu nádob so ZKO tvorí bioodpad, platiť za jeho vývoz na skládku je nelogické. Jeho množstvo sa výrazne zredukuje kompostovaním a navyše získajú zadarmo kvalitné hnojivo.
 2. Triediť odpad – pri nákupe tovarov zaplatili za triedenie odpadu. Preto by mali všetko čo je možné triediť.
 3. Nakupovať rozumne – množstvo odpadu sa dá znížiť už pri nákupe. Využiť vlastné tašky, vrecká na pečivo či ovocie a zeleninu. Vyhnúť tovarom so zbytočným obalom alebo obalom, ktorý nie je možné triediť. Obmedziť nákup nepotrebných vecí.

Každý si môže zvoliť kroky, ktoré mu vyhovujú, znížia množstvo odpadu v jeho nádobe a postupne sa zlepšovať.

Motivácia a odmena

V Kozárovciach budú za svoje zlepšovanie občania aj odmenení. Do konca roka na základe výsledkov z evidencie odmenia domácnosti s najlepšou mierou triedenia balíčkami pre menej odpadu. Od roku 2020 pripraví obec všeobecne záväzné nariadenie. Zadefinuje v ňom presné podmienky zníženia poplatku za odpady pre občanov, ktorí kompostujú a dosahujú výborné výsledky v triedení.

 

Dosiahnite lepšie výsledky v triedení odpadu aj s vašimi občanmi. Pomôžeme vám s tým. Kontaktujte nás – TU

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.