Lepšie výsledky vďaka efektívnemu nakladaniu s bioodpadom

01.06.2018

Z pera Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Na kompostovanie môžete mať pripravený prepracovaný systém, no ak podceníte informovanie a osvetu, očakávané výsledky sa nedostavia, uvádza Ivana Maleš z INCIEN.

Skúsenosti a výsledky analýz odpadov v mnohých samosprávach potvrdzujú, že v nádobách na komunálny odpad sa nachádza veľké množstvo odpadu, ktorý by mohol byť spracovaný alebo vytriedený. Samosprávy však tento odpad vyvážajú na skládky, hoci by mohli ušetriť prostriedky a znížiť frekvenciu zvozov. Často doplácajú na odpadové hospodárstvo v snahe nezvyšovať poplatky, ktoré platia občania. Riešenie by mohlo byť jednoduché, pretože viac ako  polovica obsahu nádob by nemusela končiť na skládke. Odpad by mohol  byť spracovaný na mieste jeho vzniku napr. v záhradných kompostéroch alebo kompostárni alebo lepšie vytriedený.

Aké sú odporúčania, aby samosprávy spracovali bioodpad efektínejšie, prečo je dôležitá osveta a aké sú príklady z praxe si prečítajte v nasledujúcom článku :

Zaviedli triedenie bioodpadu, majú lepšie výsledky v odpadovom hospodárstve

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video