JRK | Lepšie výsledky vďaka efektívnemu nakladaniu s bioodpadom - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Lepšie výsledky vďaka efektívnemu nakladaniu s bioodpadom

Všetky | 01.06.2018

Na kompostovanie môžete mať pripravený prepracovaný systém, no ak podceníte informovanie a osvetu, očakávané výsledky sa nedostavia, uvádza Ivana Maleš z INCIEN.

Z pera Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Skúsenosti a výsledky analýz odpadov v mnohých samosprávach potvrdzujú, že v nádobách na komunálny odpad sa nachádza veľké množstvo odpadu, ktorý by mohol byť spracovaný alebo vytriedený. Samosprávy však tento odpad vyvážajú na skládky, hoci by mohli ušetriť prostriedky a znížiť frekvenciu zvozov. Často doplácajú na odpadové hospodárstvo v snahe nezvyšovať poplatky, ktoré platia občania. Riešenie by mohlo byť jednoduché, pretože viac ako  polovica obsahu nádob by nemusela končiť na skládke. Odpad by mohol  byť spracovaný na mieste jeho vzniku napr. v záhradných kompostéroch alebo kompostárni alebo lepšie vytriedený.

Aké sú odporúčania, aby samosprávy spracovali bioodpad efektínejšie, prečo je dôležitá osveta a aké sú príklady z praxe si prečítajte v nasledujúcom článku :

Zaviedli triedenie bioodpadu, majú lepšie výsledky v odpadovom hospodárstve

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.