Rokmi a výskumom overené technologické riešenie v dizajnovaní a vybavení kompostární je konečne dostupné aj pre slovenské samosprávy

Získajte maximálnu kvalitu kompostu vďaka profesionálnej komunálnej technike

Hygienizácia a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov

Každá samospráva je povinná podľa zákona o odpadoch zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Jeho veľkou súčasťou je kuchynský biologický odpad, ktorý je veľmi cenný zdroj živín. Jeho triedením zabezpečíte šetrenie finančných prostriedkov za skládkovanie a čisté nádoby občanov bez zápachu. Chcete spracovať tento odpad v súlade so zákonom?

 Kompostáreň vybavená prevzdušňovacou technológiou a profesionálnou technikou

Spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu si vyžaduje odborný prístup, kvalitné technologické a technické vybavenie.Na Slovensko prinášame unikátnu technológiu, vďaka ktorej je BRKO hygienizovaný, maximálne redukovaný a premenený na hodnotný kompost.

Vybalancujte efektivitu kompostárne a kvalitu kompostu vďaka inovatívnym technológiám a produktom. Vybavte vašu kompostáreň rokmi overenými a funkčnými systémami, ktoré vám pomôžu riadiť jej efektivitu. Vytvorte kompostáreň s automatizovanou prevádzkou, kvalitnou technikou na kompostovanie a  nízkonákladovými hygienizačnými jednotkami.

1.  VYBAVENIE KOMPOSTÁRNE 

Pri vybudovaní efektívne fungujúcej kompostárne  potrebujete zvážiť jej plánovanú veľkosť, typ spracovávaného materiálu, vhodné miesto a vybrať aj kvalitnú techniku, ktorá umožní premeniť BRKO na kvalitný kompost.

  

V spolupráci s rakúskou spoločnosťou Compost Systems GmbH  prinášame na Slovensko unikátnu technológiu prevzdušňovania kompostovacích základok, originálnu techniku pre lepšie výsledky kompostovacieho procesu v spojení s technológiou automatizácie riadenia kompostovacieho procesu.

Vyberte si pre kompostáreň mechanizmy, ktoré budú parametrami a funkčnosťou zodpovedať jej účelu už pri projektovaní. Urobte proces kompostovania jednoduchším vďaka špičkovej technike, ktorá vznikla na základe dlhoročných skúseností a vývoja.  Umožní vám jednoduchú manipuláciu s materiálom od prijatia na kompostáreň až po uskladnenie hotového kompostu.

Chcete využívať inovatívne riešenie aj na vašej kompostárni? Kontaktujte nás 

2. ELEKTRICKÉ KOMPOSTÉRY

Alternatívou pre zabezpečenie hygienizácie BRKO priamo na mieste jeho vzniku sú elektrické kompostéry  s väčším objemom.  Výsledným produktom kompostovania je substrát, ktorý vznikne do 24 hodín. Zredukujete až 90 % hmotnosti odpadu.

Viac informácií o technológii 

3. HYGIENIZAČNÝ CSC KONTAJNER

Inovatívne hygienizačné zariadenie, ktoré spĺňa legislatívne požiadavky na spracovanie VŽP3. Je vhodné v prípade ak nemáte priestor pre vytvorenie základkového systému kompostovania. Hygienizačná jednotka spracuje bioodpad vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov. Ročná kapacita kontajnera je 800 ton. Medzi jeho hlavné výhody patrí GPS monitorovanie, možnosť elektronickej evidencie odpadu a patentovaná protizápachová membrána.

Viac informácií o technológií CSC kontajnera 

 

 

Zlepšime spoločne vaše odpadové hospodárstvo

 • Analýza odpadu

  Získate pohľad na aktuálny stav odpadu v obci a my navrhneme komplexné riešenia na jeho triedenie.

 • Príprava projektu

  Vyberte vhodné miesto, veľkosť, druh odpadu a vybavenie kompostárne pre efektívnu prevádzku a maximalizáciu výsledku.

 • Profesionálna technika a technológia

  Vybavte kompostáreň profesionálnou komunálnou technikou.

 • Efektívny systém spracovania odpadu

  Vybudujte inovatívnu kompostáreň s modernou technikou, ktorá produkuje vysoko kvalitný a výživný kompost.

Zavrieť video