JRK | JRK v médiách - Pre menej odpadu

Napísali o nás

JRK v médiách

So samosprávami pracujeme na komplexnom zlepšení odpadového hospodárstva už 10 rokov. Naši regionálni manažéri sa v praxi denne stretávali s požiadavkou miest a obcí na nástroj, ktorý by im poskytol reálne informácie o produkcii odpadu z každej domácnosti.

V Starej Turej evidujú odpad moderne ako v európskych metropolách

Poriadok v odpadoch chcú mať aj v mestách. V Starej Turej sa preto rozhodli prepojiť systém elektronickej evidencie odpadov s činnosťou technických služieb mesta. Odpad evidujú elektronicky prostredníctvom zberového auta. Systém, ktorý sa osvedčil v európskych metropolách, využívajú v meste od minulého roka na rýchlu a bezobslužnú evidenciu odpadu.

04.01.2023

Čítať viac

Taliani vyrábajú z vytriedeného bioodpadu alternatívny zdroj energie. Na Slovensku podobné zariadenia chýbajú

Pred dvoma desaťročiami by nikto nepovedal, že talianske samosprávy na severe krajiny budú patriť medzi regióny, ktoré v rámci Európskej únie dosahujú najlepšie výsledky v recyklácii komunálneho odpadu. V roku 2020 dokázali Taliani vďaka systematickej práce od najvyšších vládnych úradov až po samosprávy separovane vyzbierať a do recyklačných zariadení poslať 63 percent všetkého komunálneho odpadu.

04.01.2023

Čítať viac

V obci Jasenie poplatky za odpady dlhodobo nezvyšovali, tento rok dali občanom navyše aj zľavu

Záhradné kompostéry pre menej odpadu, obecná kompostáreň, aj evidencia odpadu z domácností. To sú nástroje, ktorými sa v obci Jasenie v okrese Brezno strategicky snažia zlepšiť stav odpadového hospodárstva. Po roku vzdelávania a zbierania dát z elektronickej evidencie odpadov môžu v obci pristúpiť k adresným krokom a posunúť sa na ďalšiu úroveň v riadení odpadov.

04.01.2023

Čítať viac

Kuchynský odpad v nádobách pred Vianoce

Rozhovor v TV – Ranné správy RTVS

14.12.2022

Čítať viac