Inovujte odpadové hospodárstvo

08.11.2018

Počas roka 2017 bolo na území Slovenska vyprodukovaného viac ako  2,1 milióna kilogramov zmesového komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2016 objem komunálneho odpadu vzrástol takmer o 10 %, čo predstavuje 391,92 kg vyprodukovaného odpadu na obyvateľa. Na základe štatistík a zrealizovaných analýz odpadov môžeme konštatovať, že viac ako 80 % z objemu čiernych nádob na zmesový komunálny odpad (ďalej ZKO) je možné kompostovať alebo recyklovať. Skládky odpadov, ktoré vznikali od polovice 90. rokov 20. storočia sa denne plnia tonami odpadov. Ich priemerná životnosť (v závislosti od veľkosti) sa pohybuje okolo 24 rokov a mnohé z nich sú už plné alebo sa v najbližších rokoch budú uzatvárať….

Pripravte sa na zmeny v legislatíve a inovujte svoje odpadové hospodárstvo. Prečítajte si celý článok TU.

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video