JRK | Hygienizačný kontajner CSC je inovatívne riešenie pre kuchynské odpady - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Hygienizačný kontajner CSC je inovatívne riešenie pre kuchynské odpady

Všetky | 11.05.2017

Podľa § 81 ods. 7 b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

Nie je žiadnou novinkou, že sa samosprávy dlhodobo potýkajú s problémom zberu a spracovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (BRKO) z domácností, žijúcich v bytovkách. Zabezpečiť tento zber a následné spracovanie s nízkymi investičnými a prevádzkovými nákladmi nie je jednoduché. Samosprávam môže v tomto prípade pomôcť inovatívna technológia, hygienizačný kontajner CSC.

Technológiu odskúšalo mesto Stará Turá

Pozitívnu skúsenosť s novou technológiou má mesto Stará Turá. To, ako prvé na Slovensku, otestovalo hygienizáciu a spracovanie BRKO v CSC kontajneri. Mesto má v súčasnosti zavedený zber BRKO do 660l kontajnerov na sídliskách.

Všetky domácnosti v bytovkách sú navyše vybavené košíkmi na zber kuchynských odpadov. Vyzbierané bioodpady sa počas testovacieho obdobia zvážali do mestskej kompostárne, kde sa hygienizovali v CSC kontajneri a tam aj priamo kompostovali.

Zber tohto druhu odpadu uvítali jednak občania tak aj školské jedálne a tiež aj firmy produkujúce VŽP. Spôsob naskladňovania je veľmi komfortný a ako investičné, tak aj prevádzkové náklady sú omnoho nižšie v porovnaní s inými druhmi zabezpečenia hygienizácie, ktorá je v procese spracovania bioodpadu nevyhnutná,“ uviedla riaditeľka Technických služieb mesta Stará Turá, Ing. Jana Vráblová.

HYGIENIZAČNÝ KONTAINER CSC je mobilná hygienizačná jednotka na biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov. Výhodami pre samosprávu sú najmä jeho nízke obstarávacie náklady a ročná kapacita až 800 ton odpadu. Mestské služby navyše vedia vo vlastnej réžii monitorovať a evidovať stav hygienizácie a kompostovania. Zariadenie je totiž vybavené GPS a snímačmi na meranie teploty, či stavu naplnenia a prevzdušňovania materiálu. Zariadenie spĺňa legislatívne požiadavky spracovania VŽP 3.

Viac o hygienizačnom kontajneri CSC

VIDEO: Pozrite sa ako funguje zariadenie v praxi

https://www.youtube.com/watch?v=7AUP208PsGQ

Zanechajte nám Váš kontakt. Poskytneme Vám viac informácií o technológii.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.