JRK | Európski odborníci na Konferencii BIOODPADY 2023 ukázali mestám a obciam, ako čo najlepšie využiť kuchynský odpad - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Európski odborníci na Konferencii BIOODPADY 2023 ukázali mestám a obciam, ako čo najlepšie využiť kuchynský odpad

Zo sveta odpadov | 31.10.2023

Bioodpad je cenná surovina, ale zvyčajne končí na skládkach, pretože mu spoločnosť nevenuje pozornosť. Chceme to zmeniť a ukázať, aký je jeho skutočný potenciál. Preto sme zorganizovali dvojdňovú konferenciu BIOodpad 2023 a pozvali sme 17 európskych odborníkov. Tí účastníkom porozprávali o možnostiach, ktoré im triedenie bioodpadu otvára.

Na Slovensku sa zišli svetoví odborníci, aby diskutovali o rôznych možnostiach nakladania s odpadmi, ich efektívnom využití a spôsobe, ako môžu pomôcť šetriť peniaze pre samosprávy aj občanov. Mestám a obciam poradili, ako úspešne zabezpečiť zber kuchynského odpadu. Odborníci majú aj skúsenosti o vplyve kompostovateľných vreciek na triedenie a čistotu vyzbieraného materiálu a podľa nich má bioodpad potenciál v obehovom hospodárstve.

Čo poradili svetoví a európski experti účastníkom konferencie?

Zber biologicky rozložiteľného odpadu by mal byť nastavený tak, aby bol nielen efektívny pre samosprávy, ale aj motivačný a najmä pohodlný pre ľudí. Vie o tom aj taliansky expert Enzo Favoino, ktorý na jar prezentoval svoje doterajšie skúsenosti na stretnutí expertov organizovanom Európskou komisiou. Odborníci sa vtedy zhodli, že základom dobre nastaveného systému zberu kuchynských odpadov sú prevetrávané košíky s kompostovateľnými vreckami. Bez tejto základnej infraštruktúry nie je možné zaviesť jeho efektívny zber. Na podujatí Konferencia BIOodpady 2023 prezentovali svoje praktické skúsenosti o efektívnom zbere biologicky rozložiteľného odpadu aj Francesc Giró i Fontanals zo Španielska, Marco Jürgensen Ricci z Talianska a David Robert Newman z Veľkej Británie.

Ako sa triedi kuchynský odpad na Slovensku?

Vďaka rozsiahlym a presne cieleným aktivitám dosiahla Bratislava nadpriemerné výsledky v triedení kuchynského odpadu. Viac ako ročná príprava viedla k vysokej účasti občanov, veľkému množstvu vytriedeného odpadu a vysokej kvalite. Ako dosiahnuť takýto úspech, prezradila na konferencii Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

V Partizánskom sa pustili do projektu, ktorý sa vymyká bežným štandardom. Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme vysvetlil, čo viedlo k rozhodnutiu zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností. Prezradil, s akými problémami sa stretli a ako ich vyriešili. Ukázal tiež, aké výsledky mesto dosiahlo.

Diskusia slovenských odborníkov na tému „Prečo to na Slovensku (ne)funguje?“

Kompostovanie ako odvetvie priemyslu

„Kompostovanie a používanie kompostu je pre rakúske poľnohospodárstvo samozrejmosťou už po celé generácie,“ povedal Bernhard Gamerith, technický riaditeľ spoločnosti Compost Systems GmbH, ktorá je lídrom v oblasti výskumu a výroby kompostu, vývoja a implementácie kompostovacích technológií a zariadení na celom svete.

Podľa Gameritha je výroba kompostu v Rakúsku skutočným priemyselným odvetvím a v poľnohospodárskom sektore je po nej veľký dopyt. Na konferencii sa zameral na dôležitosť nastavenia efektívneho celoročného procesu kompostovania a na to, ako profesionalizácia v priemyselnom kompostovaní zlepší kvalitu kompostu.

Exkurzia v kompostárni Kežmarok spolu s Bernhardom Gamerithom, technickým riaditeľom spoločnosti Compost Systems GmbH

Kompostáreň, ktorá určuje trendy

Na výrobu kompostu nestačí len zbierať biologický odpad a ukladať ho. Účastníci konferencie sa o tom presvedčili druhý deň v najmodernejšej kompostárni na Slovensku v Kežmarku. Dozvedeli sa, ako kežmarská kompostáreň funguje, aké technológie a techniky využíva a aké výhody prináša samotné kompostovanie. Exkurzia bola pre nich inšpiráciou, ako môžu s bioodpadom nakladať vo svojich vlastných projektoch.

Bioodpad ako cesta k energetickej sebestačnosti

Veľkým lákadlom konferencie bol Marco Mattiello, zástupca zberovej spoločnosti Contarina S.p.A. Zberová spoločnosť je vo vlastníctve obcí a jej úlohou je znížiť množstvo odpadu a zvýšiť mieru triedenia a kvalitu vytriedeného odpadu. Vďaka podrobnému systému zberu sa to spoločnosti darí veľmi dobre. Mestá a obce v jej regióne dosahujú 90 % mieru triedenia. Spoločnosť Contarina S.p.A. sa usiluje získať z odpadu čo najviac. Preto má vlastnú kompostáreň a linku na mechanicko-biologickú úpravu. Od marca minulého roka začala z bioodpadu vyrábať biometán, ktorý využíva na pohon svojich zberových vozidiel, čím šetrí náklady na palivo.

Praktické skúsenosti s energetickým využívaním bioodpadu má aj Rakúsko. Stephen Hinterberger zo spoločnosti Müller Abfallrprojekte GmbH vysvetlil, ako ďalej zvyšovať hodnotu bioodpadu výrobou bioplynu a biometánu.

Chcete sa zúčastniť ďalšieho ročníka Konferencie BIOODPADY 2024? Dajte nám vedieť svoj predbežný záujem ešte dnes. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.