JRK | Chýbajúce kapacity na spracovanie bioodpadu môžu pomôcť vyriešiť inteligentné zariadenia - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Chýbajúce kapacity na spracovanie bioodpadu môžu pomôcť vyriešiť inteligentné zariadenia

Napísali o nás | 18.11.2021

Na Slovensku samosprávam stále chýbajú dostatočné kapacity, aby mohli efektívne zhodnotiť kuchynský odpad. Ten musia zbierať všetky samosprávy, v ktorých nemajú v domácnostiach kompostéry alebo ktoré ho nevedia energeticky zhodnotiť. Pred tým, ako sa z neho vyrobí prírodný kompost, je potrebné zbaviť ho za pôsobenia vysokej teploty všetkých patogénnych mikroorganizmov. Tento proces, nazývaný hygienizácia, je možné realizovať vo fermentačných zariadeniach. Moderným riešením pre mestské a priemyselné kompostárne sú preto inteligentné, praktické a úsporné hygienizačné kontajnery alebo kompostovacie boxy. Prevádzkovatelia môžu celý proces neustále riadiť a kontrolovať niekoľkými kliknutiami v mobilnej aplikácii svojho smart telefónu.

ilustracny obrazok

mapa hygienizacnych zariadeni

Rýchle a efektívne riešenie pre mestské kompostárne

Mnohé mestá a obce majú vybudované vlastné kompostárne, kde spracovávajú vyzbieraný zelený biologicky rozložiteľný odpad, avšak vytriedený kuchynský odpad zhodnotiť nemôžu. Preto, ak nechce samospráva znášať vysoké náklady na prevoz a spracovanie bioodpadu, môže rozšíriť kapacitu vlastnej kompostárne. V takom prípade je vhodné siahnuť po praktickom a úspornom hygienizačnom zariadení, akým je CSC kontajner. 

Tak to urobili napríklad už pred viac ako rokom v Čadci, kde vsadili na inovatívny spôsob a do mestskej kompostárne zakúpili hygienizačný fermentor. „Zariadenie vyvinuli v Rakúsku, kde majú dlhoročné dobré skúsenosti so spracovaním bioodpadu. Je navrhnuté tak, aby manipulácia s ním bola efektívna a zároveň praktická a jednoduchá. Moderné zariadenie umožňuje hygienizovať biologicky rozložiteľné odpady, vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

V Čadci vybudovali z európskych prostriedkov novú kompostáreň a obstarali aj originálne vozidlo na zber kuchynského odpadu. Avšak bez hygienizačného kontajnera by kuchynský odpad v mestskej kompostárni nemohli spracovať. 

Hygienizacne zariadenie v Čadci

„Nie je nič jednoduchšie a lepšie, ako zhodnotiť kuchynský odpad vo vlastnom zariadení. Týmto sa nielen dodržiava legislatíva, ale mesto znižuje aj negatívny environmentálny vplyv skládkovania kuchynského odpadu z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových a podzemných vôd, pôdy a ovzdušia,“ hovorí Emília Ďuranová, vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva v Čadci. Keď sa vyzbieraný kuchynský odpad dovezie z domácností do kompostárne, musí sa vytriediť, lebo môže obsahovať aj iné druhy odpadov. Následne sa vyzbieraný materiál premieša so zeleným odpadom a vkladá po vrstvách do hygienizačného kontajnera.

Spracovanie väčšieho množstva odpadov

Kompostovacie boxy sú univerzálnou technológiou, ktorá sa celosvetovo využíva tak v priemyselných kompostárňach, ako aj na linkách na mechanicko-biologickú úpravu. Unikátna technológia dokáže zhodnotiť veľké množstvo biologicky rozložiteľných odpadov, neutralizovať patogény a stať sa kľúčovým zariadením na stabilizáciu biologickej zložky zmesového komunálneho odpadu v príslušnom regióne. 

Kompoboxy

Na rozdiel od mobilných hygienizačných kontajnerov sú kompostovacie boxy komplexnou stavbou, ktorej súčasťou je aj automatizovaný riadiaci systém. Vďaka tomu je dosiahnuté profesionálne spracovanie materiálu. „Prevádzkovateľ kompostárne či linky na mechanicko-biologickú úpravu má informácie o všetkých procesoch v boxoch doslova v dlani 24 hodín, 7 dní v týždni. Priebeh hygienizácie, prevzdušňovania či zavlažovania monitoruje a riadi prostredníctvom prehľadnej aplikácie vo svojom smart telefóne,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

Najväčšou obavou pred rozhodnutím o vybudovaní zariadení na spracovanie kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov je zápach. Moderné zariadenia, akými sú CSC kontajnery či kompostovacie boxy, sú navrhnuté tak, aby minimalizovali zápachové emisie, pretože sú vybavené strechou z polopriepustnej membrány, prípadne samostatným biofiltrom. „Po spracovaní v boxoch sa materiál ukladá na kompostovacie základky, kde prebieha jeho dozrievanie. Po približne 12 týždňoch je kompost vyzretý a pripravený na použitie na pôdu,“ uzatvára Martina Gaislová.

Stiahni celú správu v PDF

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.