Boli sme súčasťou Dňa odpadového hospodárstva

16.12.2019

21. novembra sa už po pätnásty krát konal Deň odpadového hospodárstva, ktorý každoročne organizuje spoločnosť Reclay Slovensko, s.r.o.. Hlavné témy tohtoročného kongresu boli Európske a národné politiky odpadového hospodárstva, obehové hospodárstvo a technické riešenia v odpadovom hospodárstve. Práve v tejto časti sme sa zúčastnili aktívne a predstavili sme fungovanie, výsledky a potenciál našej elektronickej evidencie odpadu ELWIS. 

Kľúčom k úsporám je mať menej odpadu

Spravodlivý systém evidencie odpadov ELWIS už v mnohých samosprávych prináša prvé výsledky. Výhodou je jeho flexibilita. Je možné ho implemetnovať v malej obci a postupne už aj mestách. Samospráva si podľa svojich možností môže vybrať variant akým bude evidenciu realizovať (QR kódy, RFID snímače, snímacie zariadenia na autách, či nádobách s objemom 1100 l…).

Najdôležitejšou výhodou systému je profesionálny prístup, oproti iným, nie sme v oblasti odpadov nováčik. Poznáme potreby samospráv a prispôsobujeme im naše riešenia, aby sme dosiahli spoločný cieľ – menej odpadu. Aj súčasťou evidenčného systému je profesionálne poradenstvo, zabezpečenie personalizovanej informačnej komunikačnej kampane a neustály vývoj a servis. Pracujeme na vylepšovaní systému napr. inštalované snímače priamo v nádobách, prepojenie s množstvovým zberom či aplikáciu pre prístup občanov. Veľký potenciál vidíme vo vylepšení riešenia pre mestá a v spolupráci so zberovými spoločnosťami. Na konferencii sme predstavili aj výsledky samospráv, ktoré vďaka evidencii dosiahli výraznú úsporu v rozpočte, efektívnejšie vynakladajú prostriedky, zlepšili výsledky v triedení odpadu a zvýšili angažovanosť občanov, ktorých môžu následne odmeniť.

 

Prečo sa nebáť zberu BRO v mestách?

Veľmi nás teší, že v sekcii obehové hospodárstvo so svojimi prednáškami vystúpili aj naši partneri zo zahraničia. Marco Ricci z talianskej konzultačnej spoločnosti Altereko predstavil dobrý príklad zo zavedenia triedeného zberu BRO priamo od dverí v mestách a jeho výborné výsledky v prezentácii: Prečo sa nebáť zberu BRO v mestách.

Efektívny zber kuchynského odpadu v mestách je dôležitým prvkom na ceste k úspechu. Je dôležité zvoliť správne nástroje a zaviesť pohodlný a zároveň funkčný zber od dverí (door to door) a prepojiť ho s programom ,,plať za to, čo vyhodíš“ (pay as you trhow – PAYT) vďaka, ktorému mnohé talianske mestá a regióny dosahujú až 80 % mieru triedenia. Zdôraznil, že dosiahnutie takýchto výsledkov vyžaduje dlhodobú a koncepčnú prácu a aktívne zapojenie a spoluprácu s obyvateľstvom. Postupná zmena systému od stojísk bez možnosti triedenia bioodpadu odpadu až k intenzívnemu triedeniu priamo od dverí umožní dosahovať lepšie výsledky v miere triedenia, výrazné zníženie produkcie ZKO a lepšiu čistotu triedeného odpadu, ktorý je možné lepšie recyklovať alebo zhodnotiť v prípade biologicky rozložiteľného odpadu.

Úroveň miery triedenia podľa systému zberu

Profesionálne a inteligentné riešenia pre kompostovanie kuchynského a záhradného odpadu

Bernhard Gamerith z rakúskej spoločnosti Compost Systems, predstavil inteligentné riešenia kompostární. Spoločnosť má tridsaťročné skúsenosti s budovaním kompostární od malých,  s kapacitou bioodpadu 100 ton/ročne až po tie, ktoré denne spracujú 1000 ton bioodpadu. V Rakúsku, ale aj iných krajinách je kvalitný kompost cenná surovina a je po ňom veľký dopyt. Preto je veľmi dôležitý správny výrobný proces. Výrazne ho ovplyvňuje aj kvalita vstupného materiálu, ktorú je možné zvýšiť práve zabezpečením pohodlného triedenia kuchynského a biologického odpadu z domácností.

Pri navrhovaní kompostární kladú dôraz na kvalitu a prepojenosť procesov. Kompostovanie je neustále monitorované prostredníctvom online aplikácií, ktoré je možné sledovať aj v smart telefóne. Pre efektívny proces zhodnotenia kuchynského odpadu je nevyhnutný profesionálny prístup, aby bola zabezpečená neutralizácia patogónov v hygienizačnom kontajneri alebo kompostovacom boxe. Materiál následne dozrieva v kompostovacích základkách (kopách), ktoré sú pravidelne prevzdušňované prostredníctvom vstavaného prevzdušňovacieho systému a premiešavané kompostovacou technikou.  Okrem návrhu kompostární sa venujú aj vývoju praktickej techniky, ktorá uľahčí starostlivosť o kompostovaný materiál.

 

Viac informácií o kongrese nájdete na www.doh.sk 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video