JRK | Boli sme súčasťou Dňa odpadového hospodárstva - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Boli sme súčasťou Dňa odpadového hospodárstva

Všetky | 16.12.2019

21. novembra sa už po pätnásty krát konal Deň odpadového hospodárstva, ktorý každoročne organizuje spoločnosť Reclay Slovensko, s.r.o..

Hlavné témy tohtoročného kongresu boli Európske a národné politiky odpadového hospodárstva, obehové hospodárstvo a technické riešenia v odpadovom hospodárstve. Práve v tejto časti sme sa zúčastnili aktívne a predstavili sme fungovanie, výsledky a potenciál našej elektronickej evidencie odpadu ELWIS. 

Kľúčom k úsporám je mať menej odpadu

Spravodlivý systém evidencie odpadov ELWIS už v mnohých samosprávach prináša prvé výsledky. Výhodou je jeho flexibilita. Je možné ho implemetnovať v malej obci a postupne už aj mestách. Samospráva si podľa svojich možností môže vybrať variant akým bude evidenciu realizovať (QR kódy, RFID snímače, snímacie zariadenia na autách, či nádobách s objemom 1100 l…).

Najdôležitejšou výhodou systému je profesionálny prístup, oproti iným, nie sme v oblasti odpadov nováčik. Poznáme potreby samospráv a prispôsobujeme im naše riešenia, aby sme dosiahli spoločný cieľ – menej odpadu. Aj súčasťou evidenčného systému je profesionálne poradenstvo, zabezpečenie personalizovanej informačnej komunikačnej kampane a neustály vývoj a servis. Pracujeme na vylepšovaní systému napr. inštalované snímače priamo v nádobách, prepojenie s množstvovým zberom či aplikáciu pre prístup občanov. Veľký potenciál vidíme vo vylepšení riešenia pre mestá a v spolupráci so zberovými spoločnosťami. Na konferencii sme predstavili aj výsledky samospráv, ktoré vďaka evidencii dosiahli výraznú úsporu v rozpočte, efektívnejšie vynakladajú prostriedky, zlepšili výsledky v triedení odpadu a zvýšili angažovanosť občanov, ktorých môžu následne odmeniť.

 

Prečo sa nebáť zberu BRO v mestách?

Veľmi nás teší, že v sekcii obehové hospodárstvo so svojimi prednáškami vystúpili aj naši partneri zo zahraničia. Marco Ricci z talianskej konzultačnej spoločnosti Altereko predstavil dobrý príklad zo zavedenia triedeného zberu BRO priamo od dverí v mestách a jeho výborné výsledky v prezentácii: Prečo sa nebáť zberu BRO v mestách.

Efektívny zber kuchynského odpadu v mestách je dôležitým prvkom na ceste k úspechu. Je dôležité zvoliť správne nástroje a zaviesť pohodlný a zároveň funkčný zber od dverí (door to door) a prepojiť ho s programom ,,plať za to, čo vyhodíš“ (pay as you trhow – PAYT) vďaka, ktorému mnohé talianske mestá a regióny dosahujú až 80 % mieru triedenia. Zdôraznil, že dosiahnutie takýchto výsledkov vyžaduje dlhodobú a koncepčnú prácu a aktívne zapojenie a spoluprácu s obyvateľstvom. Postupná zmena systému od stojísk bez možnosti triedenia bioodpadu odpadu až k intenzívnemu triedeniu priamo od dverí umožní dosahovať lepšie výsledky v miere triedenia, výrazné zníženie produkcie ZKO a lepšiu čistotu triedeného odpadu, ktorý je možné lepšie recyklovať alebo zhodnotiť v prípade biologicky rozložiteľného odpadu.

 Úroveň miery triedenia podľa systému zberu

Profesionálne a inteligentné riešenia pre kompostovanie kuchynského a záhradného odpadu

Bernhard Gamerith z rakúskej spoločnosti Compost Systems, predstavil inteligentné riešenia kompostární. Spoločnosť má tridsaťročné skúsenosti s budovaním kompostární od malých,  s kapacitou bioodpadu 100 ton/ročne až po tie, ktoré denne spracujú 1000 ton bioodpadu. V Rakúsku, ale aj iných krajinách je kvalitný kompost cenná surovina a je po ňom veľký dopyt. Preto je veľmi dôležitý správny výrobný proces. Výrazne ho ovplyvňuje aj kvalita vstupného materiálu, ktorú je možné zvýšiť práve zabezpečením pohodlného triedenia kuchynského a biologického odpadu z domácností.

Pri navrhovaní kompostární kladú dôraz na kvalitu a prepojenosť procesov. Kompostovanie je neustále monitorované prostredníctvom online aplikácií, ktoré je možné sledovať aj v smart telefóne. Pre efektívny proces zhodnotenia kuchynského odpadu je nevyhnutný profesionálny prístup, aby bola zabezpečená neutralizácia patogónov v hygienizačnom kontajneri alebo kompostovacom boxe. Materiál následne dozrieva v kompostovacích základkách (kopách), ktoré sú pravidelne prevzdušňované prostredníctvom vstavaného prevzdušňovacieho systému a premiešavané kompostovacou technikou.  Okrem návrhu kompostární sa venujú aj vývoju praktickej techniky, ktorá uľahčí starostlivosť o kompostovaný materiál.

Viac informácií o kongrese nájdete na www.doh.sk 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.