JRK | Automatizovaná kompostáreň na výrobu kvalitného kompostu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Automatizovaná kompostáreň na výrobu kvalitného kompostu

Všetky | 03.06.2019

Kompostáreň s automatizovanou technológiou a profesionálnou kompostovacou technikou zjednoduší kompostovací proces a umožní efektívnejšiu prácu.

Na základe dlhoročných skúseností s celého sveta môžeme vďaka partnerstvu s rakúskou spoločnosťou Compost Systems vybaviť kompostárne automatizovanou technológiou a  profesionálnou kompostovacou technikou, ktorá zjednoduší kompostovací proces. Umožní efektívnejšiu prácu v kompostárni od prijatia, úpravy materiálu, cez priebeh kompostovania až po dosiahnutie výsledného produktu v maximálnej kvalite. Jednoduchá manipulácia ušetrí nielen čas, ale aj personálne kapacity a umožní aby bol materiál spracovaný rýchlejšie.

  • Automatizovaný proces

Kompostovací proces môže byť vďaka smart technológiám automatizovaný. Už na vstupe do kompostárne je potrebné zvážiť a zaevidovať množstvo vstupného materiálu. Automatizácia uľahčí proces organizácie práce a procesov v kompostárni. Pracovník môže sledovať vývoj rozkladu materiálu, nastaviť frekvenciu prevzdušňovania a prekopávania základok pre lepšie spracovanie materiálu.

  • Meranie vlastností kompostu

Meracia technika umožní priebežne sledovať stav CO2, O2, Ph ďalšie parametre a sledovať priebeh rozkladu materiálu.  Kontroluje sa ideálna teplota, dostatok vzduchu, správna vlhkosť či chemické vlastnosti materiálu, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie hodnotného kompostu. Na základe meraní a pravidelných vyhodnotení je nastavená komplexná starostlivosť o kompostovaný materiál.

  • Starostlivosť o kompostovaný materiál

Vďaka poznaniu stavu vo vnútri základky je možné na ďalšiu úpravu využiť systém riadeného prevzdušňovania umiestnený pod základkou. Systém unikátnych trysiek vháňa vzduch do vnútra alebo von zo základky. Je navrhnutý tak aby sa neupchávali. Súčasťou vzduchotechniky sú aj otvory, ktoré odvádzajú prebytočnú vodu zo základky. Komplexných systém prevzdušňovania je riadený automaticky. Je možné ho nastaviť podľa nameraných výsledkov. Cieľom je maximálna kvalita výsledného produktu.

Ďalším vylepšením je prekrývanie základok textíliou. Tá ochráni materiál pred nepriaznivými vplyvmi počasia a  udrží stabilnú teplotu aj v zimnom období.

Sledovanie a vyhodnocovanie procesu kompostovania prostredníctvom SMART technológie uľahčí celý priebeh. Fungovanie kompostárne je jednoduchšie, prehľadnejšie, menej náročné na obsluhu.

Samospráva vytvorením funkčnej kompostárne získa podklady do evidencie pre účely evidencie pre kontrolné orgány a zabezpečí zhodnotenie veľkého množstva odpadu.

Prečítajte si aj: Prečo je potrebné zaoberať sa kuchynským odpadom TU. 

Profesionálna kompostáreň môže byť aj vo vašom meste či regióne. Opýtajte sa viac regionálneho manažéra vo vašom kraji. Kontakt TU

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.