JRK | Aplikácia prináša SMART odpady do slovenských samospráv - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aplikácia prináša SMART odpady do slovenských samospráv

Napísali o nás | 20.02.2019

Začiatkom februára bol vo všetkých Regionálnych novinách MY po celom Slovensku, v prílohe odpadové hospodárstvo, uverejnený článok o elektronickom evidenčnom systéme ELWIS

Má priniesť SMART riešenie pre samosprávy a reálny prehľad o množstve produkovaného odpadu v každej samospráve.

Ako systém funguje? TU

Ak ste si tento článok nestihli prečítať v tlačenej verzii prinášame vám jeho elektronickú podobu:

Pre mnohé slovenské samosprávy bolo doteraz odpadové hospodárstvo opomínanou témou. Novela zákona o skládkovacích poplatkoch a rastúce komerčné poplatky skládok spôsobujú, že odpady sa stávajú čoraz vyššou položkou obecných rozpočtov.

Ak chcú znížiť náklady, mali by pracovať na zvýšení miery triedenia. Keď občania vytriedia alebo skompostujú viac odpadu, na skládke už skončí len nevyhnutné minimum odpadov. Slovensko však v porovnaní s inými krajinami, ktoré skládkovanie obmedzujú alebo zakazujú, stále skládkuje až dve tretiny odpadov.

Samosprávy preto hľadajú nástroje ako znížiť množstvo odpadu. Jednou z možností je evidenčný systém odpadov ELWIS, ktorý pomáha vytvoriť reálny obraz o množstve odpadu, ktoré vzniká v každej jednej nádobe. Eviduje sa naplnenosť nádob, čím obec získa prehľad o ich využití a tiež o miere a spôsobe triedenia v každej domácnosti. Starosta tak presne vie, kde odpad vzniká a podľa toho môže prijať adresné opatrenia na zlepšenie stavu.

Na projekte slovenskej evidencie odpadu spolupracovala spoločnosť JRK Slovensko s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a n.o. Priatelia Zeme SPZ a IT firmou GoodRequest.

“Pri tvorbe systému sme dbali predovšetkým na cenovú dostupnosť a jednoduchosť obsluhy. Chceli sme, aby bol systém dostupný aj pre menšie samosprávy s obmedzenými finančnými a ľudskými zdrojmi, nakoľko v nich žije väčšina obyvateľov Slovenska.”, hovorí Tibor Molnár, produktový manažér JRK Slovensko.

Spoločnosť dodáva riešenie v niekoľkých cenových úrovniach na základe zohľadnenia podmienok samosprávy. Súčasťou celého balíka je servis a aktívna práca s klientom.Samosprávam pomôžeme aj s komunikačnými aktivitami smerom k občanom a poradíme ako nastaviť zmeny v odpadovom hospodárstve a optimalizovať náklady.“ uzatvárajú zástupcovia JRK Slovensko.

Výsledky pilotnej prevádzky odhalili nesprávne nastavené zmluvy so zvozovými spoločnosťami, „čiernych pasažierov“, ktorí odpad produkovali ale neplatili zaň.

Zlepšite stav svojho odpadového hospodárstva. Opýtajte sa na evidenčný systém svojho regionálneho manažéra vo vašom kraji : 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.