JRK | Adresný, spravodlivý, motivačný - množstvový? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Adresný, spravodlivý, motivačný – množstvový?

Všetky | 13.11.2019

Spravodlivosť a poplatky. To sú témy, ktoré v súvislosti s odpadmi najviac spájajú záujmy samospráv a občanov.

Na stretnutiach v mestách a obciach po celom Slovensku hľadáme  možnosti ako tieto záujmy prepojiť.  Hľadajú nástroj na to, aby viac nedoplácali na odpadové hospodárenie a mali spravodlivý systém. Pretože s rastom poplatkov sa ozývajú občania, ktorým sa nepáči, že musia platiť za smeti rovnako ako sused, ktorý netriedi alebo vytvorí viac odpadu.

Téme sa venuje aj Inštitút environmentálnej politiky (ďalej IEP), ktorý realizoval štúdiu o možnostiach spravodlivejšieho systému formou množstvového zberu. Na štúdii sme s IEP aktívne spolupracovali, preto v nej môžete nájsť aj príklady z praxe obcí, ktoré úspešne zaviedli evidenčný systém odpadu ELWIS.

Pozrieť celú štúdiu 

Vyrieši množstvový systém záujmy samospráv aj občanov?

Podľa štúdie IEP, má formu množstvového zberu odpadu zavedenú 13 % slovenských samospráv. Len v týchto samosprávach funguje spravodlivý systém, keď občania platia za to, čo vyhodili resp. za množstvo odpadu, ktoré vytvorili.

Uplatňujú napríklad:

  • žetónový systém zberu,
  • elektronické žetóny – nádoby označené RFID alebo QR kódmi,
  • kontajnerovo-intervalový zber,

 zdroj: Inštitút environmentálnej politiky, 2019

 

Zavedenie adresného systému pri ZKO a triedenom odpade zlepšuje úroveň triedenia. Pohodlný zber odpadu priamo od dverí (známy aj ako door to door) prispieva k lepšiemu triedeniu. Ak si ľudia na takýto systém zvyknú, samosprávy sa do budúcna nemusia obávať ani zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu priamo z domácnosti. Zabezpečia tak ešte lepšie výsledky v miere triedenia a následné výhodnejšie poplatky za skládkovanie.

Štúdia sa zaoberá aj tzv. odpadovým turizmom či vznikom čiernych skládok. Podľa analýzy sú tieto obavy neopodstatnené. Pri množstvovom zbere je dôležité dobré nastavenie systému, komunikácia a osveta obyvateľov. Aj z našich skúseností pri zavádzaní systému ELWIS sa osvedčilo, ukázať občanom, koľko krát zbytočne platia za odpad ako ho netriedia, nekompostujú či vytvoria čiernu skládku.

Upustenie od paušálnych poplatkov vnáša efektivitu do plánovania a financovania odpadového hospodárstva. Zavádzanie nového systému určite vyžaduje vstupné a priebežné investície. Ich dlhodobé prínosy však ozdravia obecné financie. Ak by sa tieto opatrenia nezaviedli, samospráva by čelila výraznému rastu nákladov, vzhľadom na stagnujúcu úroveň triedenia. Na odpad by ďalej doplácala resp. by musela radikálne zvyšovať poplatky, aby mohla službu pre naďalej zabezpečovať.

Veľkou výhodou množstvových systémov je ich motivačný faktor. Ľudia sú motivovaní finančne, z dlhodobého hľadiska však prevláda morálna motivácia. Spoločensky neakceptovateľným sa stávajú preplnené nádoby a netriedenie odpadu. Správanie a zodpovednosť občanov sa zlepšuje, pretože vedia, že im to prinesie úžitok.

Štúdia uvádza, aj bariéru na strane legislatívy v oblasti stanovenia miestneho poplatku, ktorá neumožňuje vypočítať poplatok podľa frekvencie vývozu. Tieto obmedzenia by mali byť predmetom ďalšej analýzy. Obmedzením je tiež nedostatok dát potrebných pre komplexné vyhodnocovanie triedenia odpadu. Túto situáciu by mali vyriešiť informačný systém odpadového hospodárstva, rozšírenie katalógu odpadov a vytvorenie metodiky pre evidovanie domáceho kompostovania.

zdroj: Spravodlivé odpady 2019, IEP

Spravodlivý a motivačný systém môže fungovať aj ú vás. Opýtajte sa na systém ELWIS regionálneho manažéra aj vo vašom kraji. Kontakt nájdete TU

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.