Zvláštne bytosti na kope odpadu

03.05.2016

Stavíme sa, že málokto z vás si vie živo predstaviť, ako môže vôbec vyzerať taká analýza odpadu. Ak sa vám teraz pred očami zjavuje laboratórium, skúmavky a veľké matematické prepočty, pravdepodobne ste na omyle. Systém analýzy odpadu je naopak veľmi prostý a pre niekoho aj doslova viac než extrémne zážitkový :). Predstavme si teda, ako taká analýza odpadu funguje.

Prečo vlastne analýza?

Pri našej už viac ako šesťročnej spolupráci s obcami na zavádzaní systému predchádzania vzniku odpadov (cez systém domáceho kompostovania) sme sa mnoho krát stretli so slovami, že „naši občania nemajú v zmesovom komunálnom odpade bioodpad“. V preklade, „naši občania všetku pokosenú trávu, zhrabané lístie, burinu, šupky z ovocia a zeleniny, konáre či iný zelený odpad zo svojich záhrad kompostujú svojpomocne. A teda v kukanádobách takýto odpad nemajú.“ Áno, toto by bol absolútne ideálny stav a my sami by sme skákali od šťastia, keby to bolo tak. Avšak, naša prax nám hovorí niečo iné. Viete o tom, že dnes v priemere až 45% komunálneho odpadu tvorí práve bioodpad? Tento percentuálny údaj sa nám bohužiaľ potvrdzuje práve prostredníctvom analýz odpadov, ktoré realizujeme na partnerských obciach pred zavádzaním systému domáceho kompostovania. Robíme to preto, aby sama obec a jej obyvatelia poznali, že výsledky analýzy z externého zdroja vykazujú reálne a aktuálne údaje o tom, ako si počínajú s odpadmi v obci.

Akčný postup

Ako skvelý príklad môžeme uviesť posledné analýzy odpadov, ktoré sme uskutočnili v roku 2015 a taktiež v apríli 2016. Pracovný postup analytickej čaty bol nasledovný: do obcí sme dorazili v skorých ranných hodinách v dňoch, ktoré boli vyhlásené ako dni zberu komunálneho odpadu. Teda klasický deň, kedy občania v deň zberu vyvedú svoje kukanádoby na zmesový komunálne odpad pred svoje domy a pre ich obsah príde zberové auto. Avšak ešte predtým, než do obce dorazí zberové auto nastupujeme my v „akčných bielych overaloch“ a náhodne vyberieme 10% nádob (10% nádob na zmesový komunálny odpad z celkového počtu nádob v obci – ako reprezentatívna vzorka). Tie odvezieme na vyhradené miesto v obci, vysypeme všetok odpad na kopu a pustíme sa do triedenia. Jednoducho, hrabeme sa v odpadkoch! 🙂 Každú zložku dávame samostatne na kopu a následne zvážime jej celkovú hmotnosť. A potom štandardne jednoduchým sčítaním a percentuálnym zobrazením vyčíslime hodnoty jednotlivých zložiek. Hádajte, akej zložky je vždy najviac? Ak tipujete bioodpad, ste správne. Aby ste vedeli aký bol reálny výsledok, v galérii uvádzame výsledky analýz, ktoré sme realizovali v obciach.

Aký je výsledok?

Na základe takejto analýzy je už jednoduchšie pre obec zorientovať sa v tom, aké opatrenia by pre zlepšenie svojho odpadového hospodárstva mohla zaviesť. Ak analýza vykazuje veľké množstvo bioodpadu, mala by obec zaviesť kompostovanie podporené osvetovou kampaňou (občania spracujú svoj bioodpad priamo na svojich záhradách), pokiaľ má vysoké čísla na plastoch či papieri, mala by zefektívniť zber triedeného odpadu a podobne. Ak takéto opatrenia zavedie s istotou zredukuje množstvo samotného komunálneho odpadu a môže teda postupne znižovať frekvenciu jeho zberu. (Analýza sa opakuje napríklad po roku od zavedenia opatrení, tak aby sa porovnali výsledky pred a po jeho zavedení systému optimalizovania odpadového hospodárstva) Ruka v ruke s tým samozrejme kráča aj zníženie poplatku za odpady pre samotných občanov.

Takže suma sumárom takáto jednoduchá analýza odpadu v obci dokáže jasne ukázať čo sa v komunálnom odpade naozaj nachádza a ako s tým môže obec zatočiť. Pre krajšie, zdravšie okolie a menej odpadu.

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video