JRK | V Košariskách postavili evidenciu odpadu na dôslednej osvete - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Košariskách postavili evidenciu odpadu na dôslednej osvete

Príklady z praxe | 09.11.2022

Na informačnom stretnutí pred zavedením evidencie sme objasnili všetky mýty a fakty o triedení odpadu, inšpirovali sme občanov ako triediť a tvoriť MENEJ ODPADU.

Minulý rok každý obyvateľ na Slovensku vytvoril v priemere 446 kg odpadu. Toto číslo sa každý rok zvyšuje a s nimi aj poplatky za skládkovanie či nakladanie s odpadom, pokiaľ nenaučíme obyvateľov zodpovednejšie pristupovať k odpadom a nebudú správne motivovaní. Každá samospráva, ktorej cieľom je znížiť množstvo ZKO, by sa mala dôsledne a pravidelne venovať vzdelávaniu občanov o tom, ako lepšie triediť a tvoriť menej odpadu. 

evidovanie odpadu

Prvé evidovanie odpadu v obci Košariská

Obec Košariská nielenže zaviedla evidenčný systém, pripravila aj poctivú osvetu finančne podporenú environmentálnym grantovým programom Zelené oči. Prostredníctvom informačnej kampane chcú, občanom ukázať, ako nakupovať s rozumom, neplytvať s jedlom či  správne kompostovať.  

Obyvatelia o nový systém prejavili veľký záujem 

Obci sme pomohli usporiadať informačné stretnutie, ešte pred začatím evidencie odpadu. Počas neho sme obyvateľom vysvetlili ako správne označovať nádoby či vrecia s odpadom, aby ich snaha nevyšla nazmar a obec mala potrebné dáta. Každý účastník pred prezentáciou dostal dokonca darček. V duchu pre MENEJ ODPADU rozdávali občanom ušité vrecká, ktoré môžu pri nákupe potravín použiť a tým eliminovať množstvo plastových vreciek či tašiek.  

ikonaNa aké miesto by ste sa mali zamerať, ak chcete znížiť produkciu komunálneho odpadu?

 

Každý obdržal štartovací balíček s QR kódmi, ktoré bude lepiť na vrecia s vytriedeným odpadom. „Rozhodli sme sa ich nevhadzovať do schránky, ale rozdať ich pred vstupom do miestnosti, kde sa konalo stretnutie. Chceli sme dosiahnuť čo najväčšiu účasť a zvýšiť záujem občanov”, vysvetľuje Štefan Antol, starosta obce Košariská. Občania mali možnosť objasniť si mýty a fakty o triedení odpadu. Zaujímali sa o to, ako majú správne triediť lieky a blistre, či majú oplachovať kelímky od jogurtov alebo ako správne vyhadzovať kartóny. A tiež odkedy a ako majú začať označovať vrecia na plasty, papier alebo balíky a iné.  

osveta odpady

Informačné stretnutie malo veľkú účasť

Občania, ktorí sa nezúčastnili informačného stretnutia si balíček vyzdvihli neskôr, na miestnom úrade. Spolu s ním obdržali aj leták a dôležité inštrukcie ako budú evidovať odpad, kedy vyniesť nádoby a iné dôležité informácie. Poslední občania, ktorí si po týždni neprišli po obálky s QR kódmi, dostali leták do schránky.  

Rozdať len letáky nestačí 

Košariská využívajú rôzne komunikačné kanály, aby sa informácie dostali ku všetkým generáciám obyvateľov. Pred prednáškou rozdávali letáky, pravidelne v obecnom rozhlase informovali o všetkých krokoch, ktoré obyvateľov čakajú. Samospráva aktívne využíva i sociálne siete. Aj prostredníctvom Facebooku pozývali občanov na úvodné stretnutie. Využívať ho budú aj naďalej, aby občanov naučili a pripomínali im ako evidencia funguje, aké má prínosy a aké sú ich úlohy. Naučia ich ako vykladať nádoby, označovať vrecia a kde si vyzdvihnúť ďalšie nálepky. 

„Vďaka spolupráci s JRK Slovensko sa nám podarilo usporiadať osvetové informačné stretnutie. Komunikácia s obyvateľmi je pre nás dôležitá. Sme radi, že sme cielenou kampaňou informovali domácnosti o prichádzajúcich zmenách, ktoré nám pomôžu posunúť naše odpadové hospodárstvo k lepšiemu,” dodáva Štefan Antol. Evidovanie odpadu pomôže Košariskám získať prehľad o tom, koľko odpadu vyprodukuje každá domácnosť. Získané dáta neskôr obci pomôžu nastaviť spravodlivý systém poplatkov, ktorý odmení občanov pristupujúcich k odpadom zodpovedne. 

Chystáte sa aj vo vašej obci zaviesť evidenciu odpadu či zlepšiť mieru triedenia v obci? Radi vám pomôžeme usporiadať informačnú prednášku alebo osvetovú kampaň na mieru. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.