JRK | V Bánove chcú naďalej pokračovať vo zvyšovaní miery triedenia - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Bánove chcú naďalej pokračovať vo zvyšovaní miery triedenia

Príklady z praxe | 02.08.2022

V Bánove fungoval zber komunálnych odpadov bez väčších problémov. Občania sa zapájali do triedenia a spolupráca všetkých subjektov bola v poriadku. To čo však obci v odpadovom hospodárstve chýbalo, bolo systematické monitorovanie a komplexné údaje o nakladaní s odpadom.

ELWIS načítanie QR kódu

Práve preto si v Bánove zadefinovali prioritné ciele a jedným z nich boli práve ucelené informácie o vývoze zmesového a triedeného odpadu. Prostredníctvom nich chcela samospráva identifikovať slabé miesta a začať s ich nápravou. „Ideálnym riešením bolo pre nás nadviazať spoluprácu so spoločnosťou JRK Slovensko a zaviesť elektronickú evidenciu odpadu ELWIS. Vďaka systému sme získali reálny prehľad o miere triedenia produkovaného a vyvážaného odpadu z domácností a subjektov v samospráve,“ opisuje implementovanie systému Matúš Ohrádka, ktorý má v Bánove na starosti životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

Ilustracny obrazok ELWIS

V roku 2020 označili nádoby so zvyškovým odpadom. Domácnosti začali pri triedení odpadu označovať vrecia nálepkou s QR kódom. Pri každom zbere boli údaje o produkcii odpadu z konkrétnej domácnosti zaznamenané do systému ELWIS a postupne vytvorili prehľad o tom, ako to v Bánove s odpadmi naozaj vyzerá. Už v roku 2020 dosiahli v Bánove mieru vytriedenia komunálnych odpadov na úrovni 40,85 % a v roku 2021 toto číslo ešte vzrástlo na 58,83 %. „Z dlhodobého hľadiska je naším cieľom udržať si tento trend zvyšovania miery triedenia. To je najdôležitejšia no zároveň aj najťažšia úloha, ktorú pred sebou máme,“ konštatuje M. Ohrádka.

Bez aktívnej participácie samosprávy sa zázraky nekonajú

Systém ELWIS využíva čoraz viac miest a obcí. Je však potrebné povedať, že bez aktívnej účasti samosprávy sa zázraky nedejú. Pre dosiahnutie výsledkov je zo strany samospráv potrebná dôsledná príprava, kooperácia s ELWIS tímom a dlhodobé vzdelávanie občanov. Na čo by ste samosprávy, ktoré o zavedení ELWISa uvažujú upozornili?

Mohlo by vás zaujímať: V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete, zamerali sa najmä na rómske osady.

 

„Dôležitá je kvalitná informačná kampaň, ktorá vysvetlí hlavnú myšlienku a fungovanie celého systému verejnosti. Samosprávy sa musia pripraviť na to, že označenie nádob je prácne a vyžaduje ľudské aj časové kapacity. Systém priniesol aj novinku v oblasti triedeného zberu. Občania si museli zvyknúť na to, že vrecia s vytriedeným odpadom je potrebné označiť správnou nálepkou s QR kódom. Neoznačené vrecia im nevyvezú. Občania si zvykli priebežne stav nálepiek kontrolovať, a v prípade, že ich už majú málo, môžu si bezplatne vyzdvihnúť ďalšie na obecnom úrade.

Celý proces od prvého stretnutia až po implementovanie celého systému do praxe bol však z nášho pohľadu zvládnutý plynule a bez väčších ťažkostí aj vďaka neustálej komunikácii so spoločnosťou JRK Slovensko.

Nezabúdajte na dôsledné informovanie občanov

Aj keď vedenie obce malo pred zavedením systému ELWIS jasný cieľ, verejnosť bola dosť skeptická. Ako pri každej novinke aj teraz bolo vysvetľovanie tejto inovácie občanom výzvou. „Komunikovali sme benefity systému, ako sa to dotkne každej domácnosti, akým spôsobom môže tento systém do budúcna ovplyvniť výšku poplatkov za vývoz odpadu atď. Pomohli nám k tomu komunikačné aktivity – rôzne tlačoviny, verejné stretnutie s občanmi a všetky komunikačné kanály obce aj v spolupráci s JRK Slovensko,“ hodnotí aktivity Ohrádka.

Komukačný balík JRK Slovensko

Komunikačný balík pre obce pri zavádzaní ELWISa

Momentálne je ELWIS v Bánove zabehnutý, funguje stabilne a aj správanie občanov sa posunulo k lepšiemu. Tí, ktorí potrebujú poradiť alebo usmerniť sa môžu kedykoľvek obrátiť na pracovníkov obecného úradu. Verejnosť vníma tento systém skôr pozitívne. Naučili sa, ako správne označovať vrecia a vedia, že nesprávne označené nebudú odvezené. Tento princíp v praxi funguje bez problémov.

Cieľom je prehľad a spravodlivé poplatky

ELWIS poskytol obci prehľad o tvorbe odpadu. Vďaka zozbieraným dátam, ktoré pravidelne analyzujú, plánujú adresne usmerňovať a motivovať domácnosti, ktoré môžu dosahovať lepšie výsledky a identifikovať problémové domácnosti a inštitúcie.

Tip na článok: Obyvatelia vo Vrbovom vítajú moderní zberný dvor. Obec ich motivovala nadštandardnými službami za symbolický poplatok. 

 

„Údaje z evidencie momentálne slúžia ako podklady pre zavedenie ďalších krokov vedúcich najmä k spokojnosti občanov. Všetky aktivity, ktoré súčasné vedenie samosprávy pripravuje a realizuje smerujú hlavne k zavedeniu spravodlivých poplatkov pre všetkých občanov, úspore financií, menšiemu množstvu odpadu na skládkach a v neposlednom rade ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu,“ konštatuje M. Ohrádka.

Ďalšie plány s ELWIS evidenciou odpadu

V roku 2021 obec presťahovala zberný dvor do nových priestorov a prispôsobila celý areál aktuálnym štandardom. Pribudla oceľová mostová váha, ku ktorej bude v roku 2023 schválený cenník za vývoz komodít. V ďalšom kroku plánujú softvérovo prepojiť váhu so systémom ELWIS a získať podrobné údaje aj o množstvách odpadov vyvážaných na zberný dvor. „Od tohto kroku si sľubujeme hlavne detailnejší prehľad o pohybe občanov na zbernom dvore a o množstve a druhu odpadu, ktorý tam vyvezú,“ hodnotí modernizáciu zberného dvora M. Ohrádka.

zberny dvor vrbove

Evidenčný systém ELWIS na zbernom dvore

Využite technológie vo svoj prospech

„V dnešnej dobe technológií a inovácií, kedy sa každý deň stretávame s novými možnosťami je dôležité sa ich nebáť a využiť ich vo svoj prospech. My v Bánove sme sa rozhodli ísť cestou moderného riešenia, ktoré už funguje vo viacerých samosprávach a prináša požadované výsledky. Spolupráca s firmou JRK Slovensko je od začiatku implementácie systému ELWIS spoľahlivá. Výsledky evidencie odpadu sa už prejavujú v praxi a obec môže hľadať nové riešenia v oblasti odpadového hospodárstva práve na základe kvalitných dát z tejto evidencie,“ uzatvára rozhovor M. Ohrádka.

Chcete aj vo vašej obci prehľadné dáta a modernejšie dopadové hospodárstvo? Neváhajte a kontaktujte svojho regionálneho manažéra. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.