JRK | Uvidíme sa na TechSummit 2017 - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Uvidíme sa na TechSummit 2017

Všetky | 02.05.2017

Už o pár dní sa uvidíme na tohtoročnom evente Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017, v rámci ktorého sa bude konať subkonferencia zameraná na tému Smart City.

V bloku Smart City & Regions (10. MÁJA 2017 16:40 – 17:30) sa budeme rozprávať o inovatívnych nástrojoch pre odpadové hospodárstvo (Smart Waste Management solutions) pre samosprávy či o rozvíjajúcej sa cirkulárnej ekonomike. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Viac informácií o konferencii sa dozviete na www.techsummit.sk

 

Na druhom ročníku konferencie vystúpi 120 rečníkov z 10 krajín sveta

Medzinárodný summit zameraný na inovácie a technologické zmeny v ekonomike sa bude konať 10. až 11. mája 2017 v hoteli Crown Plaza v Bratislave.

TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 prezentuje, ako sa inovácie v rôznych oblastiach ekonomiky stávajú významným faktorom pre hospodársky rast krajiny. Návštevníci konferencie majú možnosť spoznať špičkových slovenských inovátorov a inšpiratívne svetové trendy. Dôležitým momentom podujatia je tiež spájanie zástupcov súkromnej sféry a predstaviteľov verejnej správy s lokálnymi i zahraničnými lídrami a expertmi aj s využitím B2B matching. Poujatie sa koná v spolupráci s  Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Svetový formát konferencie

Účasť na druhom ročníku konferencie, ktorú organizuje spoločnosť Future Proof s.r.o., potvrdilo 120 rečníkov z 10 krajín sveta. Organizátor zvolil svetový formát podujatia, ktorý umožňuje aktívne zapájať všetkých účastníkov. „Konferenciu sme poňali, ako obchodnú a vývojovú platformu, ktorá spája účastníkov, prednášajúcich a partnerov a umožňuje vytvárať vzájomné synergie,“ hovorí Davy Čajko, zakladateľ, organizátor a odborný garant podujatia.

Podujatie zastrešuje viaceré subkonferencie, zamerané na vybrané oblasti, ktorých ďalší rozvoj úzko súvisí s potrebou prechodu na digitálnu ekonomiku. Napríklad špičkoví odborníci z Veľkej Británie prinesú počas Biomed Healtec prierez dramatických zmien v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Výrobné a logistické spoločnosti získajú odpoveď na otázku, ako im Industry 4.0 pomôže s efektívnym nastavením procesov. Otázke ako udržať krok s inováciami, sa detailne budú venovať odborníci v oblasti Internet of Things, nakoľko práve internet vecí, sociálne média a nositeľné zariadenia sú príkladmi nových technológií, ktoré dávajú trh výrazne do pohybu. S narastajúcim počtom online útokov naberá čoraz viac na význame aj problematika kybernetickej ochrany.  V tomto kontexte TechSummit zvolil za kľúčovú tému eventu aktuálne celosvetovú TOP tému v oblasti podnikania, politiky a vlády – CYBERSECURITY.

V rámci konferencie V4 regional Cyber Security sa bude tiež diskutovať na tému: inovácie verzus legislatívne zmeny v kybernetickej bezpečnosti. Zástupcov mestských samospráv môžu na summite osloviť koncepcie Smart Cities, ktoré predstavujú víziu miest a regiónov budúcnosti. Okrem toho bude súčasťou dvojdňového podujatia Startup Stage, ktorá podnikateľom, a nielen im, prinesie odpovede ma otázku „Chcem rásť, chcem expandovať –Čo ďalej?“, ale aj menšie podujatia, ako sú okrúhle stoly, či diskusné panely.

Bratislava centrom inovácií

Bratislava, ako miesto pre konanie medzinárodnej konferencie TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017, nebola vybraná náhodou. „Našou ambíciou je stať sa vedúcim podujatím v oblasti prezentácie zapájania inovácií do ekonomiky v regióne krajín Vyšehradskej štvorky. Geografická poloha Bratislavy, miestny inovačný potenciál a rastúci trh spoločností, ktoré sa tejto téme venujú, podporil naše rozhodnutie uskutočniť toto podujatie v hlavnom meste Slovenskej republiky,“ vysvetľuje Davy Čajko.

ZDROJ: TECHSUMMIT TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.