JRK | Študenti analyzovali odpad v obci Prenčov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Študenti analyzovali odpad v obci Prenčov

Všetky | 17.06.2017

Študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI SPU) v Nitre sa zúčastnili praktického kurzu Monitoring zložiek životného prostredia, ktorého súčasťou bola aj analýza odpadu v obci Prenčov.

V rámci spolupráce s univerzitou sme pozvali skupinu študentov na praktickú analýzu produkovaného odpadu, ktorá mala vypovedať o skutočnom stave odpadov v obci. Takáto analýza sa v obci uskutočnila už po druhý raz, takže je možné analyzovať, ako sa zmenil podiel jednotlivých zložiek. V obci bol zavedený systém domáceho kompostovania, ktorý mal docieliť, to, aby sa v komunálnom odpade bioodpad už nenachádzal (prípadne nachádzal len v minimálnom množstve).

Obec Prenčov v minulom roku kompletne vybavila svoje domácnosti záhradnými kompostérmi, ktoré putovali do všetkých rodinných domov. Obec navyše zabezpečila triedenie a spracovanie bioodpadu aj v bytových domoch, kde je vo všeobecnosti zber bioodpadu problematickejší. Práve tam zaviedla jednoduchý, zato účinný systém triedenia kuchynského odpadu za pomoci košíkov, určených na zber organického odpadu v interiéroch. Obyvatelia bytoviek sa mohli taktiež zapojiť do systému kompostovania vlastného odpadu. Po naplnení košíkov odpadom z kuchýň, môžu tento vytriedený odpad vynášať priamo pred bytovky, kde sú umiestnené záhradné kompostéry.

Pozrime sa na výsledky analýzy odpadov v obci Prenčov: jún 2017

Vzorka: 15 nádob na zmesový komunálny odpad, odobraté v deň zvozu KO

Ako je vidieť z analýzy, podiel kompostovaného bioodpadu je skutočne nízky. Na Slovensku býva priemerné množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v zmesovom kounálnom odpade približne 45% (pred zavedením systému domáceho kompostovania). Je teda zrejmé, že obyvatelia Prenčova svoje zelené odpady kompostujú v záhradných kompostéroch. A to je skvelé. Obec Prenčov tak môže ísť príkladom pre ostatné obce.

Viac o projekte Monitoring zložiek životného prostredia

Projekt je zameraný na teoretické poznatky a pracovné postupy o monitorovaní vybraných zložiek životného prostredia a rôznych spôsoboch monitorovania jednotlivých zložiek s dôrazom na nové metódy a prístroje. Nosnou časťou projektu je získanie praktických zručností študentov. Študenti si počas projektu prakticky skúšajú merania a nové, moderné metódy merania. Akou je aj analýza odpadov v obci. Okrem téme odpadov sa v tejto fáze projekt študenti venovali aj monitoringu a hodnoteniu vody.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.