Šetrite kasu efektívnym spracovaním kuchynského bioodpadu

Viete o tom, že nový zákon o odpade prináša od 1.1.2016 zákaz skládkovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. To znamená, že obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (a teda aj v školských zariadeniach a jedálňach pre žiakov), jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Ako si s tým poradiť? Koľko to bude stáť a ako to vyriešiť efektívne?

Vyplnte jednoduchý formulár a získajte od nás bezplatné školenie o kuchynskom a reštauračnom odpade.

Školenie je určené pre riaditeľov ZŠ a MŠ.

Nechajte to na nás

 • Analýza

  Pozrieme sa na aktuálny stav a navrhneme zlepšenia.

 • Financovanie

  Pomôžeme s financovaním zvoleného riešenia.

 • Technológie

  Dodáme vhodné produkty a správne technológie.

 • Informačná kampaň

  Vzdelávame občanov a sledujeme znižovanie odpadov.

Zavrieť video