Príklady dobrej praxe nakladania s biologickými odpadmi

13.05.2015

Každá obec rieši otázku „Čo s biologicky rozložiteľnými odpadmi?“. Na Slovensku máme už niekoľko príkladov dobrej praxe, v ktorých sa obecný úrad rozhodol čeliť tomuto problému a začal konať. Obec Chocholná-Velčice je toho vzorným príkladom. Našli riešenia na triedenie bioodpadu skoro všade – v kuchyni Obecného úradu, na plochách Obecného úradu, v triedach ZŠ, v školskej kuchyni, na pozemkoch školy, na verejných priestranstvách a cintorínoch, v domácnostiach i záhradách rodinných domov. V obci prebehli školenia o správnom kompostovaní a obyvatelia sa spoločne tešia tomuto inovatívnemu a ekologickému prístupu.

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video