JRK | Oslo: Kľúčová je stratégia triedenia kuchynských odpadov z domácností - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Oslo: Kľúčová je stratégia triedenia kuchynských odpadov z domácností

Príklady z praxe | 26.01.2018

V ďalších dňoch našej návštevy v Oslo sme sa zúčastnili stretnutí, kde sme porovnávali skúsenosti z praxe v odpadovom hospodárstve na Slovensku so systémom, ktorý funguje v Nórsku. 

Praktické stretnutie sme mali v Technických službách mesta Oslo s následnou prehliadkou ich zberného dvora. Diskutovali sme o aktuálnej téme na Slovensku – zvyšovanie poplatkov za skládkovanie – a o tom, ako pred časom k tejto zložitej téme pristupovali v Oslo. Dozvedeli sme sa, ako dospeli k riešeniu odpadov v meste. Podľa ich skúseností bolo dôležité identifikovať, kde môžu vytvoriť uzavretý cyklus v rámci mesta a využiť efektívne odpad ako zdroj.

Odovzdávali nám aj skúsenosti s postupným ukončením skládkovania zmesových komunálnych odpadov. Ich kľúčový poznatkom bola potreba venovať veľkú časť pozornosti hlavne na triedenie kuchynského odpadu. Je to jedna z hlavných stratégií a najrýchlejšiu cestu ako splniť legislatívne ciele a zároveň enormne znižovať množstvo skladovaného odpadu.

Zodpovednosť obyvateľov mesta Oslo v nakladaní s odpadmi je veľmi vysoká a tomu zodpovedá aj miera triedenia odpadu v domácnostiach. V nádobách na zmesový komunálny odpad sa nenachádza žiadny záhradný odpad. Vytvorili stratégiu podľa hierarchie nakladania s odpadmi. Následne k tomu vytvorili akčný plán, ktorého súčasťou bola koncepcia “Door to Door” tzn. systém zberu jednotlivých komodít od každej domácnosti. Vytvorili motivačný systém pre občanov za zodpovedné triedenie odpadov. Biologicky rozložiteľný odpad používajú napríklad na výrobu elektriny, vykurovanie určitých častí mesta, pohon pre mestské autobusy či hnojivo do zelených častí mesta.

Stretnutie s Asociáciou pre odpadové hospodárstvo nám prinieslo veľa poznatkov v smere transformácie, zrušenia skládkovania a vybudovania novej infraštruktúry v samosprávach. Veľké pozitívum sme videli v tom, ako sú samosprávy ochotné si navzájom pomáhať a odovzdávať si praktické skúsenosti, ktoré majú so zmenou systému. Získali sme veľa odborných rád a praktických poznatkov, keďže podobné obdobie a zmena čaká aj nás na Slovensku a sme radi, že mnohé z nich dokážeme využiť v našich podmienkach. Prechod a transformácia na cirkulárnu ekonomiku je jedným z hlavných tém a kľúčových stratégií. Stretli sme sa s organizáciami ako Circular Norway, zástupcami mesta Oslo či komerčnými subjektami v stavebnom sektore.

Prečítajte si aj o stretnutí s inovatívnou organizáciou Biominicry Norway. 

 

Počas našej pracovnej cesty sme nadviazali aj na kontakty, ktoré sme získali pred rokom na konferencii o pokročilom odpadovom hospodárstve v Bratislave. (Táto konferencia bola organizovaná Nowregian Embassy v Slovenskej republike a Ministerstvom životného prostredia SR) Získali sme množstvo cenných praktických informácií a učili sme sa od najlepších odborníkov v oblasti odpadov. Veríme, že fungujúce príklady z praxe, inovatívne technológie a systémy, nám pomôžu posunúť slovenské odpadové hospodárstvo míľovými krokmi vpred.

Táto aktivita bola podporená z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskych fondov.

Správa o pracovnej ceste v Nórsku

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.