Oslo: Kľúčová je stratégia triedenia kuchynských odpadov z domácností

26.01.2018

V ďalších dňoch našej návštevy v Oslo sme sa zúčastnili stretnutí, v rámci ktorých sme porovnávali skúsenosti z praxe v odpadovom hospodárstve na Slovensku so systémom, ktorý funguje v Nórsku. 

Praktické stretnutie sme mali na Technických službách mesta Oslo a následne sme mali aj prehliadku ich zberného dvora. Diskutovali sme o aktuálnej téme na Slovensku – zvyšovanie poplatkov za skládkovanie – a o tom, ako pred časom k tejto zložitej téme pristupovali v Oslo. Dozvedeli sme sa, ako dospeli k riešeniu odpadov v meste. Podľa ich skúseností bolo dôležité identifikovať, kde môžu vytvoriť uzavretý cyklus v rámci mesta a využiť efektívne odpad ako zdroj.

Zdieľali s nami aj skúsenosti s postupným ukončením skládkovania zmesových komunálnych odpadov. Ich kľúčový poznatkom bola potreba venovať veľkú časť pozornosti hlavne na triedenie kuchynského odpadu. Vnímame to ako jednu z hlavných stratégií a najrýchlejšiu cestu ako splniť legislatívne ciele a zároveň enormne znižovať množstvo skladovaného odpadu.

Zodpovednosť obyvateľov mesta Oslo v oblasti nakladania s odpadmi je veľmi vysoká a tomu zodpovedá aj miera triedenia odpadu v domácnostiach. V nádobách na zmesový komunálny odpad sa nenachádza žiadny záhradný odpad. Vytvorili stratégiu podľa hierarchie nakladania s odpadmi. Následne k tomu vytvorili akčný plán, ktorého súčasťou bola koncepcia “Door to Door” tzn. systém zberu jednotlivých komodít od každej domácnosti. Vytvorili motivačný systém pre občanov, za zodpovedné triedenie odpadov. Biologicky rozložiteľný odpad používajú napríklad na tvorbu elektriny, vykurovanie určitých častí mesta, pohon pre mestské autobusy či hnojivo do zelených častí mesta.

Stretnutie s Asociáciou pre odpadové hospodárstvo nám prinieslo tiež veľa poznatkov, v smere transformácie, zrušenia skládkovania a vybudovania novej infraštruktúry v samosprávach. Veľké pozitívum sme videli v tom, ako sú samosprávy ochotné si navzájom pomáhať a zdieľať praktické skúsenosti, ktoré majú so zmenou systému. Získali sme veľa odborných rád a praktických poznatkov, keďže podobné obdobie a zmena čaká aj nás na Slovensku a sme radi, že mnohé z nich vieme využiť v našich podmienkach. Prechod a transformácia na cirkulárnu ekonomiku je jedným z hlavných tém a kľúčových stratégií. Stretli sme sa s organizáciami ako Circular Norway, zástupcami mesta Oslo či komerčnými subjektami v stavebnom sektore.

Prečítajte si aj o stretnutí s inovatívnou organizáciou Biominicry Norway. 

 

Počas našej pracovnej cesty, sme nadviazali aj na kontakty, ktoré sme získali pred rokom na konferencii o pokročilom odpadovom hospodárstve v Bratislave. (Táto konferencia bola organizovaná bytom Nowregian Embassy v Slovenskej republike a Ministerstvom životného prostredia SR) Získali sme množstvo cenných praktických informácií a učili sme sa od najlepších odborníkov v oblasti odpadov. Veríme, že fungujúce príklady z praxe, inovatívne technológie a systémy, nám pomôžu posunúť slovenské odpadové hospodárstvo míľovými krokmi vpred.

Táto aktivita bola podporená z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskych fondov.

Správa o pracovnej ceste v Nórsku

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video