Už pol milióna ľudí vďaka nám produkuje menej odpadu

Najlepší odpad je taký, ktorý nevznikne.

Naším cieľom je stať sa do roku 2020 lídrom v inovatívnych technológiách a zariadeniach pre odpadové hospodárstvo, ktoré pomáha znižovať zmesový komunálny odpad a predovšetkým predchádzať vzniku odpadu.
Vďaka cirkulárnej ekonomike vidíme ešte širší zmysel nášho poslania. Máme veľa plánov, odhodlanie, nadšenie a energiu, aby sme tu zanechali náš odkaz "Pre menej odpadu." a tým systematicky znižovať množstvo odpadov prostredníctvom fyzických analýz odpadov, systému kompostovania bioodpadov, inovatívnej technológie, ktorá premieňa zvyšky jedál na substrát, vzdelávacích kampaní a SMART systému evidencie odpadov ELWIS, ktorý si vyvíjame.

Traja absolventi vysokej školy sa rozhodli pracovať v oblasti, ktorá má pozitívny ekologický dopad. Založili si vlastné podnikanie, ktoré pomáha riešiť tieto aktuálne problémy v oblasti životného prostredia. Ich firma dnes pôsobí v troch krajinách Európy (Slovensko, Česká republika, Maďarsko). Tri piliere udržateľnosti podnikania, ktoré držia v synergii, sú prepojenie biznisu, ekológie a pozitívneho vplyvu na spoločnosť.

Spoločnosť JRK bola založená v roku 2010 s poslaním zlepšiť odpadové hospodárstvo vďaka znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu, predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia. Za rok 2017 sme v troch krajinách zasiahli viac ako 167 000 obyvateľov, pomohli predísť viac ako 31 869,81 tonám skládkovaného odpadu a o 2 842 673,28 kilogramov menej CO2 bolo vypustené do ovzdušia. Od začiatku kladieme dôraz predovšetkým na spoluprácu so samosprávami, stravovacími zariadeniami a s jednotlivcami a vďaka tomu tak spoločne prispievame k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Veríme, že naše kroky, ktoré robíme DNES, prispievajú k pozitívnej zmene a zlepšujú odpadové hospodárstvo. Každý náš produkt a služba má pomáhať znižovať množstvo odpadov či jednorazových produktov. Dávame príležitosť ľuďom na trhu práce, ktorí chcú pracovať na niečom, čo im dáva zmysel, významným spôsobom sa participovať na rozvoji spoločnosti a pre mnohých sme prvým zamestnávateľom.

Sme dlhodobým partnerom a profesionálnym dodávateľom inovatívnych produktov a technológií, SMART systémov a informačných kampaní pre stovky samospráv. V roku 2016 sme získali prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA v kategórii Zelená firma za zodpovedný prístup k podnikaniu a firemnej filantropii.

Certifikáty / Ocenenia našich riešení

Zakladatelia firmy JRK

  • Mojmír Jiřikovský

  • Nina Oravcová

  • Marián Kobolka

Naše hodnoty


Inovatívnosť

Neustále hľadáme lepšie a vynímočnejšie riešenia pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva.

Úprimnosť

Snažíme sa poskytovať čo najpresnejšie a najpravdivejšie informácie nielen našim partnerom, ale aj samým sebe.

Rešpekt

Rešpektujeme názor, prístup a prácu každého človeka.

Záväzok

Sľubujeme iba to, čo vieme splniť. Profesionálne pri každej zverenej úlohe.

Robiť maximum

Každý deň vkladáme 150% nášho úsilia do splnenia našej vízie. Chceme sa neustále učiť a zdokonaľovať.

Oceňovanie

Vážime si snahu, pomoc, výsledky, prístup, podporu a inovatívne myslenie našich kolegov, partnerov, samospráv a ľudí.

Naši partneri

Poďme spolupracovať!

Kontaktujte nás
Zavrieť video