Už pol milióna ľudí vďaka nám produkuje menej odpadu

Najlepší odpad je taký, ktorý nevznikne.

Našim cieľom do roku 2020 je stať sa lídrom v oblasti inovatívnych technológií a zariadení pre odpadové hospodárstvo. Tým aktívne pomáhať znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu a predchádzať vzniku odpadu.

Sme mladý tím ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí a neustále hľadáme inovatívne riešenia ako zlepšiť odpadové hospodárstvo našich krajín. Našim poslaním je znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu predchádzaním jeho vzniku a zvýšením miery triedenia.

Dôraz kladieme na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov podporu domáceho kompostovania. Pretože vďaka kompostovaniu občania spracujú bioodpad priamo na svojich záhradách a ten už nemusí putovať na ďaleké skládky odpadu. Mieru triedenia zvyšujeme prostredníctvom inovatívneho a edukatívneho riešenia – evidenčného systému odpadov ELVISMyšlienku „Pre menej odpadu“ šírime predovšetkým spoluprácou so samosprávami, kde sme komplexným dodávateľom produktov, technológií a informačných kampaní. Rovnako sme prevádzkovateľom najväčších internetových obchodov s kompostérmi a doplnkovým tovarom na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

Našimi riešeniami pre menej odpadu sme ovplyvnili viac ako 500 000 obyvateľov a sme partnerom pre viac ako 450 obcí v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Medzi naše aktivity taktiež patrí Interaktívna výstava 10 dní kompostovania, ktorá sa uskutočnila aj na Ministerstve životného prostredia SR.

Certifikáty / Ocenenia našich riešení

Zakladatelia firmy JRK

  • Mojmír Jiřikovský

    konateľ

  • Nina Oravcová

    konateľ

  • Marián Kobolka

    konateľ

Naše hodnoty


Inovatívnosť

Neustále hľadáme lepšie a vynímočnejšie riešenia pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva.

Úprimnosť

Snažíme sa poskytovať čo najpresnejšie a najpravdivejšie informácie nielen našim partnerom, ale aj samým sebe.

Rešpekt

Rešpektujeme názor, prístup a prácu každého človeka.

Záväzok

Sľubujeme iba to, čo vieme splniť. Profesionálne pri každej zverenej úlohe.

Robiť maximum

Každý deň vkladáme 150% nášho úsilia do splnenia našej vízie. Chceme sa neustále učiť a zdokonaľovať.

Oceňovanie

Vážime si snahu, pomoc, výsledky, prístup, podporu a inovatívne myslenie našich kolegov, partnerov, samospráv a ľudí.

Naši partneri

Poďme spolupracovať!

Zlepšime životné prostredie a budúcnosť našich samospráv spoločne!

Kontaktujte nás
Zavrieť video