Obec Harmanec: Komunitné kompostovanie je riešenie pre obyvateľov bytoviek

16.04.2018

Obec Harmanec v blízkosti Banskej Bystrice je špecifická, pretože väčšina obyvateľov žije v bytových domoch. Starostka si uvedomuje, že riešenie otázky BRO je nevyhnutné. Rozhodla sa začať meniť odpadové hospodárstvo podporou predchádzanie vzniku bioodpadu, keďže ten tvorí takmer 50 %  komunálneho odpadu.

V spolupráci s odborom odpadového hospodárstva sme analyzovali situáciu v obci a pripravili podklady. Samospráva sa rozhodla pre projekt komunitného kompostovania pri bytovkách. Navrhujeme rozmiestnenie kompostérov tak, aby boli pre domácnosti dobre dostupné a prínos komunitného kompostovania bol čo najefektívnejší.

Obec chce kompostéry  inštalovať aj pri základnej a materskej škole. Práca s mladou generáciou sa v obci osvedčila a pomáha pri zavádzaní nových programov do praxe.  V pripravovaných prednáškach sa občania a žiaci škôl dozvedia ako správne bioodpad spracovať a ďalej využívať. 

Kvalitné kompostéry môžu byť  súčasťou záhrad aj vo vašej obci. Kontaktujte nás. 
Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video