Samosprávam sme udelili certifikáty za predchádzanie vzniku odpadu

04.12.2017

Aj tento rok sme sa rozhodli odmeniť certifikátom zodpovedné samosprávy, ktoré kompostujú biologický odpad v záhradných kompostéroch. Práve vďaka tomu, že bioodpad z domácností a verejnej zelene nekončí na skládke, prispievajú k zníženiu množstva vyprodukovaného CO2 do ovzdušia. Ak sa totiž bioodpad skompostuje, veľká časť uhlíka zostáva viazaná v komposte a následne v pôde. Týmto je výrazne znižovaná produkcia skleníkových plynov.

Okrem pozitívneho vplyvu na životné prostredie samosprávy ušetria aj peniaze za odvoz odpadov. V týchto dňoch zasielame ďalším 38 obciam a mestám po celom Slovensku certifikáty s informáciou o ich príspevku k zníženiu množstva oxidu ulhičitého. Za rok 2017 bolo vďaka nim do ovzdušia vypustených o 407 640,72 kilogramov menej CO2. Do ďalšieho roku prajeme samosprávam veľa úspechov pri zefektívňovaní odpadového hospodárstva.

Prečítajte si o dobrých príkladoch zo slovenských samospráv 🙂

Chcete znížiť množstvo odpadu vo vašej obci vďaka kompostovaniu? Kontaktujte nás.

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video