JRK | O čom diskutovali samosprávy na ELWIS konferencii? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

O čom diskutovali samosprávy na ELWIS konferencii?

Nezaradené | 20.07.2022

Najdôležitejšou časťou našej konferencie boli prezentácie reálnych príkladov zo samospráv, ktoré systém ELWIS používajú. Vo svojich prezentáciách aj v diskusii hovorili zástupcovia obcí o tom, ako sa ich odpadové hospodárstvo zmenilo, čo im to prinieslo ale aj o úskaliach, ktorým museli čeliť.

Súčasťou programu bola aj diskusia so starostom obce Kozárovce – Bystríkom Ižoldom, starostom Domaniže – Františkom Matušíkom a špecialistom na odpadové hospodárstvo obce Košeca – Marekom Kurincom.

V diskusii sa ich Martina Gaislová pýtala:

  • ako hodnotia odpadové hospodárstvo v ich samospráve,
  • v čom vidia najvýznamnejší prínos systému ELWIS,
  • čo bola najväčšia výzva pri jeho zavádzaní a ako si s ňou poradili,
  • a aké sú ich plány v odpadoch do budúcna.

V predchádzajúcom článku sa dozviete viac o výsledkoch z obcí Lendak, Bánov a Domaniža.

Nadpis – namotávka z odpovedí

Kurinec, Košeca: V obci sa na odpadovom hospodárstve pracuje už viac ako 15 rokov. Po nástupe starostu, Mgr. Radomíra Brtáňa, do funkcie sa začali realizovať zmeny. Zavedenie triedeného zberu, zriadenie zberného dvora, zmena frekvencie zberu ZKO z týždennej na vývoz raz za 14 dní. Zrušili veľkoobjemové kontajnery a zaviedli „obecné upratovanie“ len na jar a na jeseň. Odvážnym krokom bolo zavedenie motivačných poplatkov za odpady: ,,Kto triedil, platil 13 €/osoba/rok a kto netriedil 26 €/osoba/rok.

O rok neskôr sme zaviedli aj 20 % zľavu z poplatku pre jednu osobu v domácnosti, keď sa domácnosť zaviazala vykonávať domáce alebo komunitné kompostovanie bioodpadov,“ opisuje Marek Kurinec. Tieto, na tú dobu odvážne kroky, priniesli Košeci 17 % zníženie ZKO, zníženie množstva zneškodňovaného odpadu o 43 % a celkové výdavky na odpadové hospodárstvo poklesli o 30 %. Brzdou v ďalšom rozvoji bola zmena legislatívy, ktorá zrušila možnosť motivácie občanov prostredníctvom poplatkov a bol zavedený paušálny poplatok.

V roku 2016 obec vytvorila pozíciu špecialistu pre OH, ktorú obsadil Marek Kurinec, ktorý bol novým impulzom pre ďalšie napredovanie v tejto oblasti. ,,Začali sme pracovať na zlepšení prevádzky zberného dvora, skompletizovali infraštruktúru zberných nádob na triedený zber pre všetky bytové domy, domácnosti sme vybavili kvalitnými záhradnými kompostérmi a zriadili dve malé kompostárne.

Od roku 2019 sa začala realizovať elektronická evidencia odpadov systémom ELWIS a opäť sa zaviedla finančná motivácia pri poplatkoch za odpady v závislosti od dosahovanej miery triedenia v elektronickom systéme ELWIS,“ opisuje realizované zmeny Kurinec a dodáva: ,,Pozitívne zmeny prinášajú pozitívne výsledky. V priebehu 5-6 rokov sa množstvo zhodnotených odpadov zvýšilo o 130 – 200 %, množstvo zneškodnených odpadov sa znížilo o 30 %, množstvo zmesového KO sa znížilo o 36 %, atď.“

Zhodli sa zástupcovia samospráv na prínosoch?

Kurinec, Košeca: „Sú to určite dáta – konečne vieme čo sa v našom OH deje. Vieme veci lepšie analyzovať, vyhodnocovať, sledovať, máme kvalitné podklady pre navrhovanie nových a účinných opatrení pre zlepšenie OH a jeho optimalizáciu. Pomocou dát občanov motivujeme, odmeňujeme, ale aj kontrolujeme, prípadne im môžeme udeliť pokutu. ELWIS taktiež spôsobil istú zmenu myslenia občanov – vykladajú len plné nádoby a finančné zvýhodnenie ich motivuje k triedeniu a predchádzaniu vzniku odpadu.

Akým výzvam čelili samosprávy a ako ich zvládli?

Kurinec, Košeca: „Najväčšou výzvou pri zavádzaní ELWISa bol prvotný import údajov o jednotlivých zberných miestach do ELWISa. Obec nemala na začiatku evidenciu o počtoch a typoch užívaných zberných nádob na zmesový KO,“ uvádza Kurinec. V Košeci priamo v teréne inventarizovali a identifikovali zberné nádoby. Následne boli ich označené elektronickým čipom. „Keď boli počty nádob jasné a priradené poplatníkom mohol prebehnúť import vstupných dát do ELWISa. Bola to mravenčia práca, na ktorej sme pracovali 2-3 mesiace,“ opisuje dôležitú časť procesu.

Označením a skenovaním nádob to nekončí, kam sa chcú obce posúvať ďalej?

Kurinec, Košeca: „Nesmieme zaspať na vavrínoch…“ je myšlienka, ktorou začína rozhovor. V Košeci chcú vylaďovať detaily, aby každým rokom znižovali množstvo produkovaného odpadu. „Zvyškový odpad ešte stále tvorí až 38 % na celkovej produkcii. Treba zanalyzovať čo v súčasnosti tvorí tento odpad. K jeho eliminácii by mala prispieť vyššia finančná motivácia prostredníctvom množstvového zberu. Chceme sa zamerať aj na najväčších producentov odpadu, keďže vďaka systému ELWIS ich už vieme identifikovať. Do budúcna treba zvýšiť prácu s verejnosťou a zamerať sa najmä na „veľkých producentov“ zmesového KO. V neposlednom rade je treba zvýšiť aj osvetu, aj výchovu, ale treba praktizovať aj systém kontrol a sankcií,“ uzatvára košecký odpadový špecialista.

….

Viete ako môže systém ELWIS pomôcť nájsť riešenia na zatočenie s „najhoršími triedičmi“ v obci a aké sú možnosti pre evidenciu v KBV? Dozviete sa v pokračovaní článku.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.