Nový Tekov: náklady na odpadové hospodárstvo začína obec znižovať zavedením domáceho kompostovania

26.04.2018

O tom, že kompostovanie je najprirodzenejší  spôsob znižovania produkcie komunálneho odpadu, sú presvedčení aj v obci Nový Tekov. Obec leží na juhu Slovenska v okrese Levice a má 824 obyvateľov.

V katastri obce sa nachádza skládka odpadov a preto donedávna za uloženie odpadov platili len minimálny poplatok. Situácia sa však zmenila a obec uhrádza skutočné náklady na zneškodnenie odpadov na skládke. Poplatok, ktorý platia občania však ostal nezmenený a obec dopláca ročne na odpadové hospodárstvo desaťtisíce eur.  Aj z tohto dôvodu sa od budúceho kalendárneho roka bude poplatok za odpady zvyšovať a financovanie nákladov za odpadové hospodárstvo bude premietnuté v poplatkoch pre obyvateľov v plnej výške.

Jednou z možnosti ako znížiť poplatky za odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) je znížiť jeho množstvo napríklad aj odstránením jeho najťažšie zložky – biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Obec sa preto rozhodla predchádzať vzniku BRKO v nádobách na ZKO.  Samospráva zrealizovala dotazníkový prieskum, aby zistila záujem občanov o kompostovanie bioodpadu priamo v ich záhradách. Na základe veľkého záujmu sa rozhodla zakúpiť záhradné kompostéry JRK PROFI s objemom 700 litrov.

Ako povedal starosta: „Pre prvú etapu zavádzania domáceho kompostovania sme zakúpili o 60 kompostérov viac, ako bol záujem od našich obyvateľov. Predpokladáme, že domáce kompostovanie pozitívne ovplyvní aj ďalšie domácnosti a pripoja sa k nám.“  Pre úspech systému záhradného kompostovania nestačí len rozdať kompostéry. Obec v spolupráci s OZ Hroneko v priestoroch kultúrneho domu organizovala prednášku pre obyvateľov, aby získali odborné aj praktické rady ako správne kompostovať Sála sa zaplnila do posledného miesta.  Prednášku viedol Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme a príkladmi z praxe argumentoval  na všetky obavy, ktoré obyvatelia mali.

Veríme, že nadšenie, ktoré si obyvatelia Nového Tekova odnášali z prednášky im dlho vydrží. Držíme im palce, aby v kompostovaní dosahovali výborné výsledky a  pomohli tak znížiť vlastné aj obecné náklady na skládkovanie.

Znížte náklady na odpadové hospodárstvo aj vo vašej samospráve. Začnite kompostovať.

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video