JRK | Nový generálny riaditeľ JRK Stanislav Stodůlka chce z JRK urobiť silného hráča v segmente odpadového hospodárstva - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Nový generálny riaditeľ JRK Stanislav Stodůlka chce z JRK urobiť silného hráča v segmente odpadového hospodárstva

Všetky | 18.08.2022

Stanislav Stodůlka je novým generálnym riaditeľom pre JRK Česká republika aj JRK Slovensko. Prináša so sebou predovšetkým nové stratégie, profesionalizáciu a vylepšenie procesov. Očakávame, že ďalší vývoj našich spoločností tak bude jednotne koordinovaný s ohľadom na dlhodobé ciele. Vďaka tomu budeme mať viac priestoru pracovať na zásadnom zlepšovaní odpadového hospodárstva v Českej republike a na Slovensku.

Generálny riaditeľ JRK Stanislav Stodulka

Veríme, že nový generálny riaditeľ bude pre JRK veľkým prínosom a jeho bohaté skúsenosti nám pomôžu rozšíriť myšlienku „Pre menej odpadu“. Stanislav sa podieľal na veľkých nadnárodných projektoch v Európe, Indii, Číne v spoločnostiach, ktoré sú vo svojom odbore globálnymi lídrami. Získal tak mnohé praktické skúsenosti, ktoré pomôžu utvoriť z JRK silného hráča v oblasti odpadového hospodárstva možno aj v iných krajinách za hranicami Česka a Slovenska.

Čo ťa viedlo k tomu, že si opustil korporátnu sféru a vydal sa do firmy, ktorá pomáha tvoriť udržateľný svet?

Prácou v korporátnych výrobných spoločnostiach som získal množstvo cenných znalostí, a to nielen z profesionálneho, ale aj z osobnostného hľadiska.

V istom momente som však prestal vnímať svoju kariéru ako ten pomyselný rebrík, po ktorom chceme všetci na začiatku svojej pracovnej cesty stúpať. Moju prácu som postupne začal vnímať skôr ako začarovaný kruh a pocítil som, že výrobno-predajná korporátna sféra už nie je mojou cestou. V poslednom čase sa tiež často skloňuje koncept napĺňania subjektívneho „hlbšieho zmyslu“ aj v pracovnom živote, čo však býva často považované za klišé. Ja to ale pokladám za správnu životnú snahu a vo svojej podstate je to tak aj u mňa.

Aká je tvoja „superschopnosť“, ktorá ti pomáha v/pri práci?

Ono je to vlastne taká trojica vlastností, ktoré mi pomáhajú v profesijnom aj súkromnom živote a za ktoré som veľmi vďačný. Je to empatia, intuícia a autentickosť. Verím, že táto trojka mi dala skvelú schopnosť byť tímovým hráčom ako v rámci firmy, tak aj smerom k našim partnerom.

Prečo práve JRK?

Veľmi si vážim, že sa JRK snaží pomáhať svetu vysporiadať sa s tým, čo sa inde vyrobilo, opotrebovalo, potom stalo nepotrebným a nakoniec vyhodeným. No a takýchto „nepotrebných” vecí je na planéte každým dňom stále viac. V mojich očiach je teda JRK so svojím poslaním na opačnom brehu oproti výrobno-predajným spoločnostiam, v ktorých som doteraz pracoval.

Zdroje nerastných surovín totiž nie sú nekonečné a raz príde moment, kedy budeme musieť zvážiť fakt, že aj odpad môže byť cenným zdrojom. A pohľad na to, čo dnes nazývame odpadom, môžeme, dokonca by som povedal, že musíme zmeniť už dnes. Mám teda radosť, že som mohol pristúpiť na „palubu“ a zúčastniť sa tejto špecifickej misie. Zaujala ma aj skvelá rodinná atmosféra, ktorá vládne naprieč JRK.

Rád by som tento pocit v budúcnosti zachoval či dokonca rozvinul, a to napriek výzvam, ktoré nás čakajú. Je dobré, ak si dokážeme v práci udržať skvelú atmosféru a vo finále ísť domov s tým, že sme mohli urobiť niečo naozaj prínosné. V neposlednom rade ma veľmi potešilo aj to, že som v JRK spoznal množstvo ľudí, s mne veľmi blízkym pohľadom na svet a veci okolo nás.

Čo ti v živote prináša radosť?

Takmer všetok voľný čas vypĺňam rodinou a spoločnými aktivitami, ideálne v prírode. Výlety, geocaching, rôzne náučné aktivity. Vždy som však bol „od srdca“ technicky založený človek. Ak sa teda nejaká príležitosť naskytne, rád veci opravujem. Či už hračky, rádiá alebo techniku všeobecne. To sa zíde hlavne pri deťoch (smiech).

Zároveň rád vytváram a aj staviam veci vlastnými rukami, ako napríklad rekonštrukcia domu, prípadne vytváram niečo na záhrade. To všetko je zároveň výborný relax. Okrem práce a rodiny k limitovanému času prispieva aj fakt, že v rámci svojho vzdelávacieho start-up „hobby projektu“ píšem knihu, ktorú by som rád tento rok dokončil.

Avšak, tým najdôležitejším zdrojom radosti pre mňa je, keď môžem sledovať, ako sa to množstvo energie investovanej do našich detí úžasne vracia naspäť. Že všetko to vysvetľovanie, konverzácia, trpezlivosť, jednoducho všetko to investované úsilie do našich detí naozaj má zmysel.

Srano s deťmi

Stano Stodůlka, generálny riaditeľ JRK, trávi voľný čas s deťmi v prírode

Množstvo dní nie je jednoduchých, či už z pracovného, alebo súkromného hľadiska. Takto život funguje a iné to nebude. Avšak, takým ideálom pre mňa je, keď sa môžem obzrieť naspäť a byť spokojný s tým, ako som rozmanité výzvy zvládal. A takto to vnímam nielen z pohľadu dňa, ale aj z pohľadu života celkovo.

Na čo sa v JRK najviac tešíš?

Teším sa na nové kolegyne a kolegov, s ktorými nás spája hlbší zmysel našej práce. Tiež sa teším na to, že každým dňom budem môcť priamo participovať na projektoch, ktoré majú hneď z „prvej ruky“ pozitívny vplyv na prostredie, v ktorom žijeme my a aj naše rodiny, a teda na život okolo nás celkovo.

Aké budú tvoje prvé kroky v JRK?

V prvom rade sa chcem zamerať na pracovné prostredie a zamestnancov JRK, pretože zdravá firma a spokojný tím dokážu svoje nadšenie zdieľať ďalej. To sa následne prejavuje aj na kvalite služieb a spokojnosti našich zákazníkov, čo je pre mňa ďalším kľúčovým aspektom. Mojím poslaním je teda vybudovať pevné základy, ktoré posilnia našu schopnosť pomáhať obciam a mestám s lepším nakladaním s obmedzenými prírodnými zdrojmi. Zároveň, aby spoločnosť JRK bola ich silným, profesionálnym a dlhodobým partnerom v tejto oblasti.

Čo robíš PRE MENEJ ODPADU?

  • Už pri kúpe premýšľam, či je vôbec treba to niečo kúpiť a ak áno, tak napríklad, či to musí byť nové a aké materiály boli použité.
  • Snažím sa veci opravovať, recyklovať v skutočnom zmysle slova, teda posúvať ďalej, či kupovať veci, ktorým začala životnosť už pred nami.
  • Samozrejme triedime a …
  • … to všetko a ešte viac učíme (nielen) naše deti.

A je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú robím pre menej odpadu: Pracujem vo firme JRK.

Stano, ďakujeme za rozhovor a vítame ťa v našej JRK rodine!

Stano na turistike.
Stanova fotka z hôr.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.