Napísali o nás

JRK v médiách

So samosprávami pracujeme na komplexnom zlepšení odpadového hospodárstva už 10 rokov. Naši regionálni manažéri sa v praxi denne stretávali s požiadavkou miest a obcí na nástroj, ktorý by im poskytol reálne informácie o produkcii odpadu z každej domácnosti.

V Prešove sa diskutovalo o predchádzaní vzniku odpadu, triedení a plastovom odpade. Boli sme pri tom

Udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, predchádzanie vzniku odpadu, udržateľné alternatívy k jednorázovým plastom a riešenia pre biologicky rozložiteľný odpad… Tieto, ale aj mnohé ďalšie príbuzné témy začínajú byť súčasťou diskusií čoraz častejšie.

23.06.2019

Čítať viac

Nepredávame len kompostéry, riešime odpadové hospodárstvo komplexne

Spolupracujeme so samosprávami už takmer desať rokov. Začiatky boli náročné, ale záujem o riešenie bioodpadov sa postupne rastie.

17.06.2019

Čítať viac

Slovenský SMART systém evidencie odpadov ELWIS

Online tlačová správa, TASR

14.03.2019

Čítať viac

Aplikácia prináša SMART odpady do slovenských samospráv

Začiatkom februára bol vo všetkých Regionálnych novinách MY po celom Slovensku, v prílohe odpadové hospodárstvo, uverejnený článok o elektronickom evidenčnom systéme ELWIS

20.02.2019

Čítať viac