JRK | Ministerstvo vydalo usmernenie k bioodpadom - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ministerstvo vydalo usmernenie k bioodpadom

Všetky | 19.09.2016

Na webovej stránke Ministerstva životného prostredia pribudla Metodická príručka k bioodpadom, vďaka ktorej si obce môžu ujasniť to, ako vlastne nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom, aké sú ich povinnosti a možnosti.

Dokument s názvom POŽIADAVKY PRE OBCE NA TRIEDENÝ ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV vydalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s neziskovým občianskym združením Priatelia Zeme  SPZ a priamo sa dotýka nového Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“). Ten ukladá v § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“).

Celý dokument je dostupný na stiahnutie priamo TU.

Usmernenie obsahuje zhrnutia a odporúčania k nakladaniu s bioodpadom a priamo sa dotýka tém:

 1. NAKLADANIA S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM ODPADOM 

Nemalo by vám ujsť:

 • zberná nádoba pre každého obyvateľa (objem minimálne 250 l ročne, vhodne označená a upravená na zber BRKO – hnedá farba)
 • v IBV je možné zaviesť spoločný zber BRO z kuchyne a BRO zo záhrad (vtedy sa na zber použije 120 l nádoba/každá domácnosť a s odpadom sa nakladá ako keby to bol kuchynský a reštauračný odpad)
 • minimálna frekvencia vývozu – 1x za 14 dní počas celého roka.
 • náklady (zabezpečenie zbernej nádoby) znáša obec (môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za KO a DSO)
 • každý, kto vykonáva zber a ďalšie nakladanie s BRO z kuchyne musí byť zaregistrovaný alebo mať schválenú prevádzku Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR
 • možno uplatniť výnimky
 1. NAKLADANIA S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM ZO ZÁHRAD

Nemalo by vám ujsť:

 • nemožno uplatniť výnimky.
 • obec musí zabezpečiť, aby každá domácnosť mala:
  • nádobu na zber BRO zo záhrad (označená, hnedej farby, upravená na zber BRKO) alebo
  • kompostovací zásobník na svojpomocné kompostovanie BRKO (vo väčšine prípadov sa v IBV viac oplatí aktívne podporovať domáce kompostovanie. Pri zabezpečovaní kompostovacích zásobníkov síce vzniknú jednorazové náklady, ale odpadajú všetky ostatné prevádzkové náklady – výrazná dlhodobá úspora. Zavedením domáceho kompostovania odpadá obci povinnosť triediť BRO z kuchýň.)
 • v IBV je možné zaviesť spoločný zber BRO z kuchyne a BRO zo záhrad (vtedy sa na zber použije 120 l nádoba/každá domácnosť a s odpadom sa nakladá ako keby to bol kuchynský a reštauračný odpad)
 • minimálna frekvencia vývozu – 1x za 14 dní od marca do novembra
 • náklady (zabezpečenie zbernej nádoby/kompostéra) znáša obec (môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za KO a DSO)
 • ak obec prevádzkuje zberný dvor, tak na ňom musí byť vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner na zber BRO zo záhrad.
 1. NAKLADANIA S JEDLÝMI OLEJMI A TUKMI Z DOMÁCNOSTÍ

Nemalo by vám ujsť:

 • náklady (zabezpečenie zbernej nádoby/kompostéra) znáša obec (môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za KO a DSO)
 • podmienky na zavedenie zberu nie sú v zákone o odpade definované. Odporúčanie: Najbežnejší systém zberu je, zber oleja do PET fliaš – následný zber od domu k domu / zber na zbernom dvore / zber do nádob rozmiestnených v obci

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.