Kompostovanie sa dá stihnúť za 24 hodín. Skutočne!

10.06.2016

Tento rok sme sa zúčastnili viacerých eko eventov, konferencií či exhibícii, na ktorých sme prezentovali okrem klasických záhradných kompostérov aj elektrický kompostér GreenGood. Kto ešte stále nevie, čo to vlastne je za zázrak, tak elektrický kompostér je zariadenie, ktoré spracováva všetky surové a varené zvyšky všetkých druhov jedál (kuchynský odpad) na ekologické a výživné hnojivo. Teda, tak ako záhradný kompostér spracuje všetok zelený záhradný odpad za niekoľko mesiacov na kompost, tak elektrický kompostér sa postará práve o ten kuchynský. Avšak už do 24 hodín! Neuveriteľné však? Záujem o poznanie tejto unikátnej technológie bol práve na týchto eventoch vždy veľmi veľký, no zaujímavé je, že sme sa často stretli so slovami, že nie je možné, aby kompostér spracoval odpad na „kompost“ práve do 24 hodín. Ľudia, ktorí bežne kompostujú zelený odpad na svojich záhradách, dobre vedia, že proces dozrievania kompostu trvá celé mesiace a niekedy až rok. Teda tento časový rozdiel je prinajmenšom pre mnohých veľkým otáznikom. Ako je to teda možne?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť v skratke, ako vlastne prebieha proces kompostovania.

 • MIKROORGANIZMY – Pri premene bioodpadu na kompost prebiehajú mikrobiologické procesy za pomoci mikroorganizmov – aeróbne baktérie a ana­eróbne organizmy (organické látky sa rozkladajú na základné látky). Tieto mikroorganizmy sa vplyvom (odpovedajúcich) živín, vlhkosti a vzduchu rozmnožujú a biochemicky premieňajú tieto živiny.
 • TEPLOTA – Energia, ktorú použijú mikroorganizmy na látkovú výmenu, sa uvoľňuje vo forme tepla, a to podporuje rozklad.  Teplota môže dosiahnuť v začiatku procesu kompostovania až 70 °C (v ďalších fázach sa pohybuje medzi 30 – 45 °C).
 • VZDUCH – Kompostovanie je aeróbny proces – teda pracuje za prístupu kyslíka a vyžaduje aj dostatočné prevzdušnenie (v záhradných kompostéroch sa teda bežne kompost prekopáva).
 • VLHKOSŤ – Nevyhnutnou požiadavkou správneho procesu kompostovania je správna vlhkosť.
  • nedostatok vlhkosti – proces sa spomaľuje/zastavuje
  • nadmerná vlhkosť – dochádza k nežiaducemu hnilobnému procesu
 • ŽIVOČÍCHY – Vo fáze výstavby kompostu sa začnú tvoriť humusové látky a hromadne rozmnožovať malé živočíchy, ako sú roztoče, chvostoskoky, rôzne červy (brzdia rast húb) a dážďovky.  Práve ich výkaly majú skvelé hnojivé vlastnosti pre kompost.
 • OBJEM – Počas rozkladu sa zmenšuje objem bioodpadu a takisto aj jeho váha. A to až 20 – 70 % v závislosti od materiálu (suchá zeleň, mokrá pokosená tráva atď). Strata objemu je teda znakom pokračujúceho rozkladu.

Takto to teda prebieha pri klasickom záhradnom kompostovaní, ktoré všetci dobre poznáme. Aký je teda rozdiel v kompostovaní elektrickým kompostérom? A ako je možné, že vie spracovať bioodpad za 24 hodín?

 • OPÄŤ MIKROORGANIZMY – Elektrický kompostér využíva namiesto pôdnych mikroorganizmov a živočíchov špeciálne vyšľachtené účinné mikroorganizmy ACIDULO. Jedná sa o vysoko odolné mikroorganizmy, ktorých schopnosť pôsobiť v extrémnych podmienkach umožňuje urýchlenie kompostovacieho procesu, počas ktorého dochádza k redukcii bioodpadu o 90% v čase nepresahujúcom 24 hodín. Navyše nevyžadujú prakticky žiadnu starostlivosť, rozmnožujú sa sami a ich životnosť je tým neobmedzená. (Na trhu však nie sú voľne dostupné. Sú súčasťou zariadenia a nie je potrebné ich dokupovať)
 • VYSOKÁ TEPLOTA PO DRUHÝ RAZ – V elektrickom kompostéry je zabudované vykurovacie teleso, a tak v ňom dosahuje teplota v určitých fázach až viac než 70°C. Vďaka nej, salinite a kyslosti prostredia sa mikroorganizmy ACIDULO rýchlo množia.
 • NEUSTÁLY PRÍSTUP VZDUCHU – Vzduch je jedným zo základných stavebných kameňov procesu kompostovania. Bez neho by teda elektrický kompostér nespĺňal svoju funkciu.
 • RIADENÝ PROCES – V elektrickom kompostéry je vytvorené to najideálnejšie prostredie pre proces spracovania biologického materiálu. Teda nevplývajú naň externé vplyvy ako napríklad poveternostné podmienky, tak ako pri bežnom kompostovaní. Navyše tým, že je kompostér neustále zapojený do elektrickej siete, všetky procesy kompostovania sú riadené automaticky (tepelné cyklusy, premiešavanie bioodpadu lopatkami…).
 • VÝSLEDOK – Rozdiel oproti klasickému kompostovaniu je taktiež vo výstupnom materiály. Teda v záhradnom kompostéry nám vznikne kompost a v elektrickom kompostéry vznikne nestabilný kompost – substrát. Tým, že proces kompostovania prebehol zrýchlene, je silno koncentrovaný a obsahuje vysokú hladinu salinity a kyslosti. Avšak jeho vysoká kvalita je nespochybniteľná. Len si treba dávať pozor na to, že pred jeho zapracovaním do pôdy je ho potrebné zmiešať so zeminou 🙂
 • ZELENÝ PROCES – Technológia disponuje nanotechnologickými filtrami a teda neprodukuje škodlivé plyny, ktoré by mohli vznikať pri rozklade bioodpadu.

Keď to všetko poprepájame dokopy, je skutočne možné, aby sme spracovali bioodpad (kuchynský odpad) na výživné hnojivo už do 24 hodín. A to veľmi pohodlne a ekologicky. Navyše vďaka prednastaveným teplotným cyklom dochádza v zariadení GreenGood tiež k úplnej hygienizácii, tak, ako to požaduje legislatíva EÚ. Je teda vhodný do zariadení stravovacích zariadení, ako jediná alternatíva voči zvozom kuchynského odpadu. V praxi tak môžeme nájsť tieto elektrické kompostéry už vo viac než 150 zariadeniach na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku (školské jedálne, škôlky, sociálne zariadenia, hotely, reštaurácie, kaviarne, iné stravovacie zariadenia, v ktorých vzniká kuchynský odpad + domácnosti).

Tu je jeden príklad z praxe

Viete o tom, že za technológiu GreenGood – elektrický kompostér sme dostali ocenenie SIRHA v kategórii inovatívna technológia a Zlatého mravca za pôsobenie v oblasti odpadového hospodárstva?! 🙂

Zdroj informácií o procese kompostovania: www.kompost.sk

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video