Kompostáreň – Príprava

10.01.2019

Ako vyzerá a funguje malá kompostáreň? Boli sme sa na to pozrieť.

 

V súvislosti s 32. a 33. výzvou, ktoré sú zamerané na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, sme pre zástupcov slovenských samospráv pripravili návštevu malej kompostárne. Cieľom návštevy bolo, aby mali zástupcovia slovenských miest a obcí reálnu predstavu ako kompostáreň funguje a čo im môže priniesť.

Vybrali sme sa do rakúskej obce Mattersburg, kde už niekoľko rokov funguje kompostáreň, ktorá spracúva biologický odpad z obce a okolia. Kompostáreň, ktorú sme navštívili ročne spracuje do 200 ton biologického odpadu. Zástupcovia slovenských samospráv sa mohli porozprávať priamo so zhotoviteľom a prevádzkovateľom tejto kompostárne.

Proces kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu prebieha v kompostárni celoročne. V letných mesiacoch je prevádzka intenzívnejšia, čo sa týka spracovávaného množstva. V zimnom období je potrebné zabezpečiť, aby bol proces kompostovania v dostatočnej kvalite.

Kompostáreň bola navrhnutá tak, aby cez ňu materiál prirodzene prechádzal. Od prijímania, cez spracovania až po zhromaždenie a odvoz hotového substrátu. Najväčšiu časť kompostárne tvorili samotné kompostovacie základky. Kvalita kompostovacieho procesu bola zabezpečená umiestnením základok na špeciálnu prevzdušňovaciu techniku. Tá bola umiestnená v podloží pod základkami. Na prevzdušňovacie otvory sa ukladá drevná štiepka, ktorá umožní lepšiu cirkuláciu vzduchu a na ňu sa umiestni bioodpad.  V pravidelných intervaloch, je do základok vháňaný vzduch, aby bola kvalita kompostovania čo najlepšia.

Okrem prevdzušňovania kompostovaného bioodpadu pomocou vzduchotechniky, sa kompost aj prekopáva. Podľa slov rakúskych kolegov, sa všetky procesy snažia zjednodušiť. Vytvorili prekopávacie stroje, ktoré môžu byť ťahané traktorom alebo samochodné. Tie celú základku prekopú v priebehnu niekoľkých minút. Materiál je tak premiešaný a proces kompostovania je rýchlejší.

Preto, aby sa z bioodpadu stal kvalitný kompost, je potrebné kontrolovať aj vnútornú teplotu základok. Na základe toho je potrebné nastaviť systém ventilácie alebo prekopávania, prípadne  základky zavlažiť alebo odvlhčiť. V zimnom období prebytočný výluh zbierajú do nádrže a neskôr, keď je to potrebné ním základky zavlažujú. Preto, aby bol aj v menej priaznivých podmienkach proces kompostovania kvalitný, základky prikrývajú. Potrebné teplo pre kompostovací proces sa tak lepšie udrží v základke, a prípadná prebytočná vlhkosť, spôsobená dažďovými alebo snehovými zrážkami sa nedostane priamo do materiálu a zbytočne ho nepremočí.

Keď prebehne celý proces kompostovania, a kvalitný substrát je hotový, preosejú ho na preosievacom zariadení. Tu sa oddelí menší materiál – hotový kompost, od väčšieho, ktorý sa používa ako tzv. štartovací kompost. Ten sa vkladá na novú základku, premieša sa s čerstvým bioodpadom a pretože obsahuje mikroorganizmy, prispieva  k rýchlejšiemu a lepšiemu procesu kompostovania.

Mnoho samospráv na Slovensku sa pýta, čo s hotovým kompostom? Kvalitný kompost je vynikajúca výživa pre záhrady, no samosprávy ho môžu využiť aj na prihnojenie trávnikov, parkov, obecnej zelene, alebo okrasných plôch v obci. Naši západný susedia pochopili dôležitosť prírodného hnojiva, ktoré si môžu samy vyprodukovať. Nielenže netvoria zbytočný odpad na skládkach, získajú aj krajšie a kvalitnejšie rastliny bez chémie. Prírodný kompost má navyše priaznivé účinky aj na kvalitu pôdy.  Uhlík, ktorý by sa pri skládkovaní dostal do ovzdušia, sa pri kompostovaní viaže v pôde, ktorá ho nevyhnutne potrebuje. Zvyšuje sa tak jej kvalita a výdatnosť, zlepšuje sa štruktúra a znižuje sa erózia.

Veríme, že aj vďaka podpore a prostriedkom z Operačného programu Kvalita životného prostredia bude čoraz viac slovenských samospráv zveľaďovať životné prostredie a kvalitu pôdy na svojom území vďaka zriadeným kompostárňam.

Chcete zriadiť kompostáreň aj vo vašej obci či meste? Kontaktujte nás.

Prečítajte si aj o tom, ako sme navštívili väčšiu kompostáreň a zberné dvory.

 

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video