Keď mŕtve výrobky majú šancu na ďalší život.

07.04.2016

Odpad je hodnotný a treba naň nazerať ako na zdroj. Môže slúžiť ako vstupná surovina pre iný produkt s pozitívnym dopadom na ekológiu a dáva prácu stovkám ľudí. Inšpirujte sa dobrými príkladmi z praxe cirkulárnej ekonomiky v najnovšom vydaní relácie EKO MAGAZÍN.

images-150x150

O tom ako funguje separácia odpadu v praxi zaujímavo rozprávala riaditeľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Soňa Jonášová. Okrem iného spomenula taktiež nové trendy v odpadovom hospodárstve ako efektívny systém elektronickej evidencie odpadov.

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video